Na modernizáciu stredných odborných škôl dávame ďalších viac ako 10 miliónov eur


Dátum: 13.05.2022

Obrázok k aktualite Na modernizáciu stredných odborných škôl dávame ďalších viac ako 10 miliónov eur
Pokračujeme v podpore stredných odborných škôl a pomáhame zlepšovať kariérne vyhliadky pre absolventov v Banskobystrickom kraji. Ich lepšie uplatnenie v praxi podporí najnovšia výzva Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). Na kvalitnejšie a modernejšie stredoškolské odborné vzdelávanie ide ďalších 10,4 milióna eur z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a zo štátneho rozpočtu. O podporu sa v rámci výzvy môžu uchádzať Banskobystrický kraj a osem škôl v kraji, ktoré sú zapojené do európskej iniciatívy Catching-up Regions.
 
„Záleží nám na lepšej budúcnosti Slovenska. Kľúčom k nej je kvalitné vzdelávanie a lepšie pracovné príležitosti.  Pre úspešnú budúcnosť regiónov je veľmi dôležité, aby v nich mladí ľudia nachádzali perspektívu aj po skončení školy. Aby si vo svojom rodisku našli dobre platenú prácu, aby tam zostali žiť. Vyľudňovanie regiónov je veľkým sociálnym problémom s vážnymi ekonomickými dopadmi. Preto pokračujeme v podpore zvyšovania kvality štúdia na odborných školách a ich lepšieho prepojenia s praxou a potrebami pracovného trhu, aby sa mladí ľudia uplatnili tam, kde žijú“ povedala vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.
 
Výzva na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl (SOŠ) na praktickom vyučovaní nadväzuje na 23-miliónovú výzvu z marca tohto roka, ktorá bola určená pre SOŠ v Banskobystrickom kraji. Nová výzva nesmeruje len na odborné školy, ktoré zriaďuje kraj, ale uchádzať o eurofondy sa môže aj kraj samotný. Zámerom je pokračovať v komplexnej podpore 8 škôl zapojených do iniciatívy Európskej komisie a Svetovej banky pre tzv. dobiehajúce regióny (Catching-up Regions), ktorú MIRRI SR koordinuje na národnej úrovni. Cieľom iniciatívy je pomôcť regiónom s nižšou ekonomickou výkonnosťou zavádzať inovácie a lepšie využívať eurofondy. Kľúčová je v tomto procese tiež reforma odborného vzdelávania.

Výzva je určená pre tieto školy:
 
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 9, Banská Štiavnica
Spojená škola, Štúrova 848, Detva
SOŠ hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, Lučenec
SOŠ technická a agropotravinárska, Okružná 61, Rimavská Sobota
Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Šafárikova 56, Tornaľa
 
„Tieto školy môžu z eurofondov zmodernizovať svoje odborné pracoviská, učebne   a dielne, ale tiež zrekonštruovať internáty. Stredné odborné školstvo chceme dostať na úplne novú úroveň. Ak majú byť učebné odbory pre študentov atraktívne, musí sa zlepšiť nielen úroveň vzdelávania, ale študenti tiež potrebujú kvalitné a moderné zázemie,” pripomenula Remišová.
 
Doteraz sa do stredných odborných škôl z IROP investovalo vyše 147 miliónov eur. Eurofondy tak v aktuálnom programovom období podporili spolu 143 projektov, zrenovovalo sa 150 školských budov a 14 internátov. Viac ako 43 600 študentov vďaka tomu môže v regiónoch navštevovať moderne vybavené školy.
 
 
Cieľom európskej iniciatívy Catching-up Regions je pomôcť regiónom s nižšou ekonomickou výkonnosťou zavádzať inovácie, lepšie využívať eurofondy a dobehnúť tak vyspelejšie regióny členských štátov EÚ. Na iniciatíve spolupracuje Európska komisia so Svetovou bankou. Na Slovensku sa začal prvý pilotný program v roku 2018 v Prešovskom kraji. Následne sa do iniciatívy zapojili aj Banskobystrický  a Košický kraj. Tieto tzv. dobiehajúce regióny dlhodobo vykazujú nízke hodnoty HDP na obyvateľa a majú skoro dvojnásobnú nezamestnanosť ako je celoštátny priemer.
 
 
Konkrétne Banskobystrický kraj mal v marci tohto roka 9,2-percentnú nezamestnanosť, čo bolo o 2,5 % viac ako celoslovenský priemer. V porovnaní s Bratislavským krajom bola nezamestnanosť v Banskobystrickom kraji viac ako dvojnásobná.
 
V niektorých okresoch kraja dosahuje až dvojciferné čísla, napríklad okres Rimavská Sobota evidoval v marci 2022 nezamestnanosť viac ako 20 %, Revúca vyše 18 %. Zároveň má kraj dlhodobo problém s odlivom obyvateľov. Za lepšími príležitosťami odchádzajú do iných častí Slovenska práve mladí po skončení strednej školy.
Podľa údajov z vlaňajšieho sčítania obyvateľov za uplynulých 10 rokov z kraja odišlo približne 38 000 ľudí, teda necelých 6 percent jeho obyvateľov.
 
 
Podrobné informácie o výzve a dokumenty nájdete na:
https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/vyzva-irop-po2-sc223-2022-97/
 
Ďalší balík podpory z eurofondov je určený pre osem SOŠ v Banskobystrickom kraji
 
 
Bratislava, 13. máj 2022 – Pokračujeme v podpore stredných odborných škôl a pomáhame zlepšovať kariérne vyhliadky pre absolventov v Banskobystrickom kraji. Ich lepšie uplatnenie v praxi podporí najnovšia výzva Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). Na kvalitnejšie a modernejšie stredoškolské odborné vzdelávanie ide ďalších 10,4 milióna eur z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a zo štátneho rozpočtu. O podporu sa v rámci výzvy môžu uchádzať Banskobystrický kraj a osem škôl v kraji, ktoré sú zapojené do európskej iniciatívy Catching-up Regions.
 
„Záleží nám na lepšej budúcnosti Slovenska. Kľúčom k nej je kvalitné vzdelávanie a lepšie pracovné príležitosti.  Pre úspešnú budúcnosť regiónov je veľmi dôležité, aby v nich mladí ľudia nachádzali perspektívu aj po skončení školy. Aby si vo svojom rodisku našli dobre platenú prácu, aby tam zostali žiť. Vyľudňovanie regiónov je veľkým sociálnym problémom s vážnymi ekonomickými dopadmi. Preto pokračujeme v podpore zvyšovania kvality štúdia na odborných školách a ich lepšieho prepojenia s praxou a potrebami pracovného trhu, aby sa mladí ľudia uplatnili tam, kde žijú“ povedala vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.
 
Výzva na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl (SOŠ) na praktickom vyučovaní nadväzuje na 23-miliónovú výzvu z marca tohto roka, ktorá bola určená pre SOŠ v Banskobystrickom kraji. Nová výzva nesmeruje len na odborné školy, ktoré zriaďuje kraj, ale uchádzať o eurofondy sa môže aj kraj samotný. Zámerom je pokračovať v komplexnej podpore 8 škôl zapojených do iniciatívy Európskej komisie a Svetovej banky pre tzv. dobiehajúce regióny (Catching-up Regions), ktorú MIRRI SR koordinuje na národnej úrovni. Cieľom iniciatívy je pomôcť regiónom s nižšou ekonomickou výkonnosťou zavádzať inovácie a lepšie využívať eurofondy. Kľúčová je v tomto procese tiež reforma odborného vzdelávania.
Výzva je určená pre tieto školy:
 
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 9, Banská Štiavnica
Spojená škola, Štúrova 848, Detva
SOŠ hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, Lučenec
SOŠ technická a agropotravinárska, Okružná 61, Rimavská Sobota
Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Šafárikova 56, Tornaľa
 
„Tieto školy môžu z eurofondov zmodernizovať svoje odborné pracoviská, učebne   a dielne, ale tiež zrekonštruovať internáty. Stredné odborné školstvo chceme dostať na úplne novú úroveň. Ak majú byť učebné odbory pre študentov atraktívne, musí sa zlepšiť nielen úroveň vzdelávania, ale študenti tiež potrebujú kvalitné a moderné zázemie,” pripomenula Remišová.
 
Doteraz sa do stredných odborných škôl z IROP investovalo vyše 147 miliónov eur. Eurofondy tak v aktuálnom programovom období podporili spolu 143 projektov, zrenovovalo sa 150 školských budov a 14 internátov. Viac ako 43 600 študentov vďaka tomu môže v regiónoch navštevovať moderne vybavené školy.
 
 
Cieľom európskej iniciatívy Catching-up Regions je pomôcť regiónom s nižšou ekonomickou výkonnosťou zavádzať inovácie, lepšie využívať eurofondy a dobehnúť tak vyspelejšie regióny členských štátov EÚ. Na iniciatíve spolupracuje Európska komisia so Svetovou bankou. Na Slovensku sa začal prvý pilotný program v roku 2018 v Prešovskom kraji. Následne sa do iniciatívy zapojili aj Banskobystrický  a Košický kraj. Tieto tzv. dobiehajúce regióny dlhodobo vykazujú nízke hodnoty HDP na obyvateľa a majú skoro dvojnásobnú nezamestnanosť ako je celoštátny priemer.
 
 
Konkrétne Banskobystrický kraj mal v marci tohto roka 9,2-percentnú nezamestnanosť, čo bolo o 2,5 % viac ako celoslovenský priemer. V porovnaní s Bratislavským krajom bola nezamestnanosť v Banskobystrickom kraji viac ako dvojnásobná.
 
V niektorých okresoch kraja dosahuje až dvojciferné čísla, napríklad okres Rimavská Sobota evidoval v marci 2022 nezamestnanosť viac ako 20 %, Revúca vyše 18 %. Zároveň má kraj dlhodobo problém s odlivom obyvateľov. Za lepšími príležitosťami odchádzajú do iných častí Slovenska práve mladí po skončení strednej školy.
Podľa údajov z vlaňajšieho sčítania obyvateľov za uplynulých 10 rokov z kraja odišlo približne 38 000 ľudí, teda necelých 6 percent jeho obyvateľov.
 
 
Podrobné informácie o výzve a dokumenty nájdete na:
https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/vyzva-irop-po2-sc223-2022-97/

Skočiť na hlavné menu