Na modernizáciu infraštruktúry DataCentra je z eurozdrojov určených 30 miliónov eur


Dátum: 06.11.2022

Obrázok k aktualite Na modernizáciu infraštruktúry DataCentra je z eurozdrojov určených 30 miliónov eur
Cieľom národného projektu rezortný privátny cloud RPC s nákladmi zo zdrojov Európskej únie v objeme 30 miliónov eur je racionalizovať prevádzku informačných systémov pomocou eGovernment cloudu.

Projekt bude realizovať DataCentrum pre nevyhnutnú obnovu a modernizáciu svojej infraštruktúry, ktorej veľká časť je zastaraná a nevyhovuje aktuálnym potrebám moderných informačných systémov.
 
Zámer uvedeného projektu už schválil riadiaci výbor pre prioritnú os Informačná spoločnosť v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra na roky 2014 až 2020. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o tom informovalo na svojom portáli. „Výsledkom projektu bude modernizácia a vybudovanie modernej cloudovej platformy určenej na prevádzku všetkých v súčasnosti prevádzkovaných informačných systémov, ako aj nových informačných systémov, ktoré sa ešte len pripravujú, v súlade s princípmi cloudovej infraštruktúry,“ uviedol rezort.
 
Ďalšie dva už implementované národné projekty majú zvýšený nenávratný finančný príspevok z európskych zdrojov. Suma na druhú etapu migrácie informačného systému obcí do vládneho cloudu - plošné rozšírenie IS DCOM (Informačný systém Dátové centrum obcí a miest) po odsúhlasení riadiacim výborom vzrástla o 12 miliónov eur takmer na 43,5 milióna eur. „Dôvodom navýšenia alokácie je zabezpečiť obnovu zastaraného hadrvérového vybavenia obcí, ktoré sú v súčasnosti zapojené do IS DCOM v rámci predmetného národného projektu bez nutnosti dofinancovania zo štátneho rozpočtu,“ priblížilo ministerstvo informatizácie. Prijímateľom prostriedkov je DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska.
 
Financie pre projekt zameraný na rezidajn vládnej siete Govnet, kde je prijímateľom Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES), zvýšili o 2,6 milióna eur skoro na 10 miliónov eur. V tomto prípade je úprava alokácie reakciou na narastajúci počet útokov za posledné obdobie od začatia ruskej invázie na Ukrajinu. „Požadované investície budú použité na zakúpenie vstupného firewallu pre potreby zvýšenia ochrany interného Govnet prostredia na poskytovanie služieb siete Govnet pre jednotlivé orgány verejnej moci, čím sa dosiahne, že sieť Govnet bude odolnejšia voči vonkajším hrozbám a bude zabezpečovať plnú funkčnosť služieb aj počas prebiehajúcich kybernetických útokov,“ vysvetlil rezort informatizácie.
 
Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu