Na materskú školu pre sto detí bude Trnava žiadať peniaze z eurofondov


Dátum: 18.08.2021

Obrázok k aktualite Na materskú školu pre sto detí bude Trnava žiadať peniaze z eurofondov
Mesto Trnava plánuje predložiť žiadosť o eurofondy na rekonštrukciu budov a areálu budúcej Materskej školy na Spojnej ulici. Investičné náklady dosiahnu podľa výsledkov verejného obstarávania viac ako 1,6 milióna eur, Trnava sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok vo výške 850-tisíc eur. Po rekonštrukcii vznikne v časti mesta Trnava – sever materská škola s piatimi triedami pre najmenej sto detí. K dispozícii má byť v septembri 2022.

Primátor Peter Bročka zvolal na 24. augusta mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Trnave, na ktorom budú poslanci schvaľovať predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku, ako aj spolufinancovanie projektu. Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný príspevok na zvýšenie kapacít materských škôl vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Trnava kúpila areál na Spojnej ulici v roku 2018 od Slovenských elektrární na splátky za 785-tisíc eur. Aby sa samospráva mohla uchádzať o nenávratný finančný príspevok z eurofondov, musí predčasne splatiť poslednú splátku vo výške 150-tisíc eur. Potom môže byť vymazané záložné právo k nehnuteľnostiam, čo je podmienka na podanie žiadosti o eurofondy.

Areál bol od roku 1982 využívaný ako podniková materská škola pre deti zamestnancov elektrární, neskôr v ňom bola Špeciálna základná škola internátna pre deti s rôznym zdravotným znevýhodnením. Po odsťahovaní tejto školy do inej časti mesta je areál už takmer päť rokov nevyužívaný.

Mesto Trnava vyhlásilo ešte vo februári tohto roku verejné obstarávanie na komplexnú rekonštrukciu bývalej materskej školy na Spojnej ulici. Jeho víťazom sa stala spoločnosť z Prešova s cenou 1,657 mil. eur. Zmluva s úspešným uchádzačom zatiaľ nebola podpísaná.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu