Na konferencii v Bukurešti sa hovorilo o budúcom rozpočte EÚ aj o eurofondoch


Dátum: 31.10.2018

Obrázok k aktualite Na konferencii v Bukurešti sa hovorilo o budúcom rozpočte EÚ aj o eurofondoch

Diskusia o budúcich prioritách a dlhodobých investíciách eurofondov na podporu rastu a zamestnanosti v Európskej únii (EÚ) bola hlavným cieľom konferencie, ktorá sa konala 29. a 30. októbra v rumunskej Bukurešti. Zišli sa na nej ministri členských krajín, ako aj hlavní zástupcovia inštitúcií únie.

V centre pozornosti bola aj odborná diskusia k príprave a obsahu hlavných dokumentov pre úspešnú realizáciu európskych fondov po roku 2020 na úrovni členských štátov a regiónov EÚ, ktorými sú Partnerská dohoda a operačné programy. Eurokomisárka pre regionálnu politiku Corina Cretu sa s ostatnými vystupujúcimi zhodla na tom, že politika súdržnosti je najdôležitejším investičným nástrojom únie. Práve preto je mimoriadne dôležité začať čo najskôr proces programovania tak, aby sme sa vyhli oneskorenému začiatku implementácie eurofondov na obdobie 2021 – 2027.

“Naša každodenná komunikácia s jednotlivými direktoriátmi Európskej komisie nám v procese programovania veľmi pomáha. Je v našom záujme pripraviť taký strategický rámec pre eurofondy po roku 2020, ktorý bude reflektovať na rozvojové potreby slovenských regiónov a ich funkčných mestských území,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie Centrálny koordinačný orgán Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Denisa Žiláková, ktorá na podujatí zastupovala Slovensko. Konferencia je ďalším dôležitým podujatím, ktoré má napomôcť úspešnému priebehu diskusie o budúcom rozpočte EÚ a efektívnom mechanizme implementácie fondov EÚ na obdobie 2021-2027.


Skočiť na hlavné menu