Na čerpanie a kontrolu eurofondov bude viac úradníkov, pôjdu na to peniaze Európskej únie


Dátum: 08.09.2021

Obrázok k aktualite Na čerpanie a kontrolu eurofondov bude viac úradníkov, pôjdu na to peniaze Európskej únie
Vláda schválila s pripomienkami návrh na zvýšenie počtu úradníkov pre riadenie, implementáciu, kontrolu a audit eurofondov v programovom období 2014 - 2020 s účinnosťou od 1. septembra 2021. Ich maximálny počet sa zvýši z doterajších 3 299 na 3 332, teda o 33 miest. Nebude to mať vplyv na štátny rozpočet. Ide o pozície vytvorené v súvislosti s dodatočnými zdrojmi Európskej únie na riešenie následkov pandemickej situácie a uhradené budú z nástroja REACT-EU.

Návrh na prehodnotenie a aktualizáciu počtu administratívnych kapacít pre európske štrukturálne a investičné fondy v programovom období 2014 - 2020 predložila vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).

Maximálny počet úradníkov pre eurofondy v inštitúciách štátnej správy na úrade vlády, ministerstvách, ako aj na Úrade pre verejné obstarávanie, Protimonopolnom úrade SR a Najvyššom kontrolnom úrade SR sa celkovo zvýši o 24 na 3 222 miest a v samosprávnych krajoch a krajských mestách o deväť na odporúčaných 110 miest. Najviac úradníkov pre eurofondy bude na ministerstvách pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (599), investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (462), hospodárstva (360), financií (333), školstva (328) a práce (322).

Vicepremiérka má v polročných intervaloch pripravovať ďalšie aktualizácie počtu administratívnych kapacít pre eurofondy a určiť ich maximálny počet s financovaním z technickej pomoci fondov EÚ v programovom období 2021 - 2027. Materiál okrem aktualizácie počtu administratívnych kapacít určuje aj úlohy spojené s nastavením ich postupného prechodu na nové programové obdobie, v závislosti od schválených implementačných štruktúr a so zohľadnením stavu implementácie eurofondov a výšky disponibilnej technickej pomoci.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu