Na bicykli za históriou Veľkej Moravy


Dátum: 15.07.2021

Obrázok k aktualite Na bicykli za históriou Veľkej Moravy
Názov: Na bicykli za históriou Veľkej Moravy

Zlechov

Krátky popis: Hlavným cieľom projektu je posilnenie kontaktov a trvalých cezhraničných väzieb vedúcich k spolupráci obyvateľov, miestnych samospráv a miestnych subjektov v oblasti cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva. Nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa je vybudovanie cyklistických trás v obciach Boršice, Zlechov a Opatovce, prostredníctvom ktorých sa zviditeľní, podporí a ochráni spoločné kultúrne dedičstvo v spojení s prezentáciou prírodných krás, čo pomôže rozvoju cestovného ruchu. Cyklistické trasy v obciach Boršice, Zlechov povedú pôsobiskom vierozvestcov Cyrila a Metoda. Cyklotrasa v Obci Opatovce prezentuje kultúrne dedičstvo Veľkej Moravy. Zvláštnosťou cyklotrasy je, že ju skrášlia umelecké prvky od akademického sochára Daniela Trubača.
Boršice

Prijímateľ:  Trenčianský samosprávny kraj, Zlínsky kraj
Celkové oprávnené náklady projektu:  1 317 715,00 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   1 120 057,75 EFRR a 82 875,65 ŠR
Vlastné zdroje:  114 781,6 € verejné zdroje
Operačný program:  INTERREG V-A SK-CZ
Doba realizácie projektu: júl 2019 - máj 2021
cyklocesta Opatovce

 
 
Skočiť na hlavné menu