Na 15. školiacom seminári členov siete komunikátorov OLAF-u pre oblasť boja proti podvodom v EÚ v Bruseli sa zúčastnil aj manažér pre komunikáciu z ONÚ OLAF


Dátum: 25.11.2022

Obrázok k aktualite Na 15. školiacom seminári členov siete komunikátorov OLAF-u pre oblasť boja proti podvodom v EÚ v Bruseli sa zúčastnil aj manažér pre komunikáciu z ONÚ OLAF
Európsky úrad pre boj proti podvodom usporiadal 16. novembra 2022 v Bruseli 15. školiaci seminár siete komunikátorov pre oblasť boja proti podvodom OLAF-u – OAFCN, ktorej členmi  sú hovorcovia a manažéri pre komunikáciu z inštitúcií, ktoré sú aktívne zapojené do ochrany finančných záujmov EÚ  z  členských štátov EÚ, Europolu, Eurojustu a Európskej investičnej banky.

Seminár bol zameraný na audiovizuálnu produkciu a prezentáciu audiovizuálneho prostredia Európskej komisie a nové trendy v oblasti audiovizuálnej tvorby. Súčasťou seminára boli aj prezentácie a diskusie zamerané na správnu identifikáciu a využitie účinných komunikačných nástrojov, tvorbu komunikačných materiálov, transparentnú komunikáciu a aktivity v oblasti boja proti podvodom, ktoré musia byť vyvážené povinnosťou dodržiavať prísne právne obmedzenia a chrániť dôvernosť vyšetrovacích činností. Členovia OAFCN z Grécka, Fínska, Talianska a Litvy v tejto súvislosti predstavili v rámci seminára niektoré zo svojich audiovizuálnych produkcií a zástupca Europolu sa podelil so svojimi skúsenosťami s produkciou podcastov. Informácie o konferencii boli zo strany OLAF-u zdieľané aj na Twitterovom účte a na LinkedIn.
 
Zdroj: Novinka OLAF-u z 18. 11. 2022.   
Skočiť na hlavné menu