MŽP poskytne desať miliónov eur na podporu triedeného zberu


Dátum: 12.11.2021

Obrázok k aktualite MŽP poskytne desať miliónov eur na podporu triedeného zberu
Envirorezort poskytne desať miliónov eur na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Žiadatelia budú môcť financovať nákup zberných nádob či veľkokapacitných kontajnerov. Informovalo o tom tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

Výzvu vyhlási ministerstvo v priebehu novembra. O financie budú môcť žiadať obce a združenia obcí, príspevkové alebo rozpočtové organizácie obcí, právnické osoby vo vlastníctve obce, ktoré sú oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s odpadom. Rovnako o dotáciu môžu žiadať neziskové organizácie v stopercentnom vlastníctve obce poskytujúce služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a združenie právnických osôb, ktorého členmi sú obce, alebo subjekty vo vlastníctve obce. "Oprávnenými žiadateľmi môžu byť aj samosprávy mimo najmenej rozvinutých okresov," dodáva envirorezort.

Žiadatelia môžu nakúpiť zberné nádoby, veľkokapacitné kontajnery na odpady, ktoré majú zvýšiť kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu. Taktiež aj na nákup ostatných vecí na podporou triedeného zberu, najmä zberových vozidiel a iných strojov na zvoz a nakladanie s odpadmi či zariadení na mechanickú úpravu niektorých vytriedených zložiek.  

"MŽP týmto podporuje samosprávy pri triedení tých zložiek komunálnych odpadov, za nakladanie s ktorými zodpovedá obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov v zmysle platnej legislatívy," uviedlo tlačové oddelenie. Dodalo, že výzva nie je určená na podporu zberu bioodpadu od prevádzkovateľov kuchyne.


Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu