MŽP poskytlo 33 miliónov z eurofondov na protipovodňovú ochranu Malého Dunaja


Dátum: 08.06.2020

Obrázok k aktualite MŽP poskytlo 33 miliónov  z eurofondov na protipovodňovú ochranu Malého Dunaja
Zníženiu rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy má pomôcť protipovodňová ochrana dolného úseku Malého Dunaja. Na jej tretiu etapu Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR poskytlo Slovenskému vodohospodárskemu podniku (SVP) 33.802.024 eur. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú podpísal exminister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). Zverejnená je v centrálnom registri zmlúv. Nenávratný finančný príspevok je poskytnutý v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Miestami realizácie projektu je okolie obce Kolárovo v okrese Komárno, obce Komoča v okrese Nové Zámky a mesta Nové Zámky, obce Okoč a Topoľníky obe v okrese Dunajská Streda. Hovorca SVP Marián Bocák priblížil, že špecifikami tejto oblasti sú periodické záplavy priľahlého územia vplyvom vzdutej hladiny z Váhu do Malého Dunaja a následne do Klátovského ramena.

"Zníženie povodňového ohrozenia je v danom území možné dosiahnuť len navrhovanými opatreniami, a to úpravou hrádze a zabezpečenie tesnosti telesa jestvujúcej hrádze," uviedol Bocák.

Územia európskeho významu a chránené vtáčie územia sú mimo dosahu stavebných aktivít spojených s realizáciou navrhovanej investície. Bocák podotkol, že "ani jedno z týchto chránených území nebude výstavbou, ani prevádzkou stavby priamo ovplyvnené".

Cieľom projektu majú byť opatrenia v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy a predchádzanie rizík súvisiacich s klímou, napríklad erózia, požiare, búrky a suchá. Ambíciou je aj zvyšovanie povedomia, civilnej ochrany a systémov a infraštruktúr na zvládanie katastrof.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu