MŽP: Odstránených by malo byť ďalších päť environmentálnych záťaží


Dátum: 04.09.2017

Obrázok k aktualite MŽP: Odstránených by malo byť ďalších päť environmentálnych záťaží
Financie na likvidáciu environmentálnych záťaží by mali byť prioritne zabezpečené z európskych fondov

Slovensko by sa malo zbaviť ďalších environmentálnych záťaží, ktoré dlhodobo ohrozujú životné prostredie i zdravie obyvateľstva. Zlikvidované by mali byť environmentálne záťaže v piatich lokalitách Slovenska. Vyplýva to z návrhu ministerstva životného prostredia (MŽP) na určenie príslušného ministerstva, ktoré bude za odstránenie týchto záťaží zodpovedné. Návrh čaká na prerokovanie vládou.
Envirorezort podľa materiálu bude likvidovať záťaže v štyroch lokalitách, a to Bratislava – Ružinov – Prístav, Kysucké Nové Mesto – NN Slovakia, Zubrohlava – kalové pole – ZŤS Námestovo a Kežmarok – bývalé kasárne. Ministerstvu obrany zostáva povinnosť sanácie environmentálnej záťaže v Jamníku – kasárne Mokraď. Záťaž v bratislavskom prístave ohrozuje podzemné vody, pričom prioritnou znečisťujúcou látkou je zmes ropných uhľovodíkov ako aj chlórovaných uhľovodíkov. Sanácia v Kysuckom Nom Meste sa už začala, no bola prerušená z dôvodu nedostatku financií. Aj v tomto prípade je podzemná voda ohrozená ropnými látkami zo strojárenskej výroby. Kalové pole v Námestovo ohrozuje životné prostredie ropnými látkami pochádzajúcimi ešte zo Závodov ťažkého strojárenstva v Martine. Aj areál bývalých vojenských kasární v Kežmarku je znečistený najmä ropnými látkami, ktoré prenikajú aj do podzemnej vody. Rovnaká je situácia aj v bývalých kasárňach Mokraď v obci Jamník (okr. Liptovský Mikuláš).
Financie na likvidáciu environmentálnych záťaží budú prioritne zabezpečené z európskych fondov v rámci projektu Operačný program Kvalita životného prostredia na 2014 až 2020. Určenie príslušného ministerstva je pritom jednou z podmienok oprávnenosti žiadateľa o nenávratný finančný príspevok

Zdroj: SITA
Skočiť na hlavné menu