Myjava: Začala sa revitalizácia sídliska Pri štadióne vo výške 724.667,35 eura


Dátum: 26.05.2023

Obrázok k aktualite Myjava: Začala sa revitalizácia sídliska Pri štadióne vo výške 724.667,35 eura
V Myjave sa začal realizovať projekt revitalizácie sídliska Pri štadióne. Na projekt získalo mesto zdroje z Európskej únie a štátneho rozpočtu vo výške 724.667,35 eura. TASR o tom informoval hovorca mesta Marek Hrin.
Celkové oprávnené výdavky predstavujú sumu 762.667,35 eura a spolufinancovanie samosprávy je vo výške 38.140,39 eura. Financie boli získané z Integrovaného regionálneho operačného programu, z prioritnej osi s názvom Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie.


Cieľom projektu je zrevitalizovanie dvoch vnútroblokov sídliska s rozlohou 66.943 štvorcových metrov. "Vnútroblok 1 predstavuje územie ohraničené ulicami Štúrova, Hodžova, Bradáčova a 1. SNR. Vnútroblok 2 zasa ulicami Bradáčova, Hodžova, M. Marečka, Trokanova a 1. SNR," uviedol Hrin.

V obidvoch blokoch je pripravená rekonštrukcia komunikačných a spevnených plôch na vybraných úsekoch, rekonštrukcia kontajnerových stojísk, výmena a doplnenie mestského mobiliáru či výsadba zelene. Vo vnútrobloku 1 je naplánovaná aj rekonštrukcia existujúceho bývalého ihriska na multifunkčné športovisko.

Obmenou prejde aj verejné osvetlenie. Časť existujúcich stĺpov osvetlenia bude nahradená a pribudnú aj nové lampy v počte 11 kusov pri športovisku a dva kusy pri ihrisku Žihadielko. Dôležitým prvkom celého projektu bude verejná zeleň a výsadba nových drevín, krovín a trvaliek. Projekt počíta vo vnútrobloku 1 s viac ako 1500 novými rastlinami a drevinami.

Vo vnútrobloku 2 pribudnú štyri nové uzamykateľné kontajnerové stojiská, 14 nových lavičiek a, samozrejme, nová zeleň. Vysadených tu bude 348 nových drevín a krovín. Celý projekt dopĺňa rekonštrukcia úsekov miestnych komunikácií vo vnútroblokoch. "Práce na projekte, ktorého cieľom je okrem spomínaného environmentálneho kritéria zlepšenie života obyvateľov daného územia, by mali byť ukončené do konca augusta," doplnil hovorca mesta.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu