MV SR: Rezort podporí projekty na vzdelávanie detí z marginalizovaných komunít


Dátum: 02.11.2021

Obrázok k aktualite MV SR: Rezort podporí projekty na vzdelávanie detí z marginalizovaných komunít

Ministerstvo vnútra SR finančne podporí projekty zamerané a vzdelávanie a starostlivosť o deti vo veku 0 až 3 roky z marginalizovaných rómskych komunít. Ako rezort informoval v tlačovej správe, projekty by primárne mali byť zamerané na rozvoj zmyslového, pohybového, rozumového, jazykového, psychického a sociálneho potenciálu detí. Na podporu projektov má ministerstvo z európskych zdrojov k dispozícii 500 000 eur.

„Výskumy opakovane potvrdzujú, že účasť detí na programoch vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve môže vo významnej miere pozitívne ovplyvniť ich neskoršie úspechy v oblasti vzdelávania. Sú pre deti obrovskou príležitosťou postaviť sa na vstupe do povinného vzdelávania spolu so svojimi rovesníkmi na rovnakú štartovaciu čiaru," uvádza ministerstvo s tým, že preukázané sú aj dlhodobejšie efekty programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, ako napríklad vzťah medzi predškolskou prípravou a zárobkovou činnosťou v dospelosti. „Investovať energiu a financie do zlepšovania kvality systému vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve sa preto naozaj oplatí," konštatuje rezort.

Oprávnenými žiadateľmi o dotácie na projekty sú v tomto prípade mimovládne neziskové organizácie, ako aj cirkevné právnické osoby. „Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky, okrem Bratislavského kraja," dodáva ministerstvo s tým, že žiadatelia sa na projektoch majú podieľať päťpercentnou spoluúčasťou.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu