MV podporí výstavbu ciest a chodníkov pre lepší prístup obyvateľov MRK k službá


Dátum: 29.11.2021

Obrázok k aktualite MV podporí výstavbu ciest a chodníkov pre lepší prístup obyvateľov MRK k službá
Ministerstvo vnútra (MV) SR vyhlásilo novú výzvu zameranú na budovanie chodníkov, ciest a mostov, ktoré zlepšia dostupnosť služieb pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Zo zdrojov Európskej únie na ňu vyčlenilo 10 miliónov eur. Uzavretie prvého hodnotiaceho kola je naplánované na 14. januára 2022. TASR o tom informovala Michaela Paulenová z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR.

"Cieľom pokračovania úspešnej výzvy nie je riešiť rutinnú údržbu a opravu pozemných komunikácií v obci, ale vybudovať takú infraštruktúru, ktorá umožní zabezpečiť zlepšený prístup obyvateľov MRK z osídlení k službám," vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov MV SR Adela Danišková. Cieľovými službami môžu byť napríklad potraviny, kostol, ihriská, zberný dvor či cintorín.

Zmeny oproti predošlej výzve sa dotkli aj navýšenia limitov celkových oprávnených výdavkov podľa počtu MRK, ktorých sa projekt dotkne. "Za osídlenie v zmysle tejto výzvy bude považované osídlenie, ktoré tvoria aspoň tri obydlia a v ktorom žije viac ako 80 percent Rómov. Z novej výzvy si obce budú môcť budovať osvetlenia aj mimo úsekov, ktoré sú predmetom projektu, pričom ale musí ísť o úsek vedúci k zadefinovaným oprávneným službám," priblížila Paulenová.

O financie sa môžu uchádzať obce z Atlasu rómskych komunít 2013 alebo 2019. Projekty sa môžu realizovať na celom území SR okrem Bratislavského kraja. Žiadatelia sa na projektoch budú podieľať s päťpercentnou spoluúčasťou. Výzva využíva inštitút zásobníka projektov, kedy sa poskytovateľ pomoci po navýšení alokácie na výzvu a na základe rozhodnutia štatutára môže rozhodnúť schváliť ďalšie projekty do výšky navýšenej alokácie.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu