Múzeum SNP chce pokračovať v digitalizácii


Dátum: 27.01.2021

Obrázok k aktualite Múzeum SNP chce pokračovať v digitalizácii
Banskobystrické Múzeum Slovenského národného povstania (Múzeum SNP) obstaráva pre svoje Digitalizačné centrum (DC) servis digitalizačného zariadenia. Ako vyplýva zo súťažných podkladov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, celková odhadovaná hodnota zabezpečenia servisu dvoch zariadení Witikon MDS na ďalších päť rokov je 648-tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty. Ako pre agentúru SITA uviedol vedúci digitalizácie DC Múzea SNP Ján Šperka, servis zariadení je financovaný z rozpočtu Múzea SNP, ktoré je štátnou príspevkovou organizáciou.

Vzhľadom na čoraz väčší záujem zo strany múzeí o digitalizáciu zbierkových predmetov, sú v centre pripravení zariadenie využívať nepretržite. „Podmienkou je, že dané zariadenia sú pravidelne servisované a v bezporuchovom stave,“ doplnil Šperka s tým, že použité komponenty snímacieho zariadenia musia spĺňať náročné kritériá kvality aj v nasledujúcich piatich rokoch.

Digitalizačné centrum Múzea SNP začalo svoju činnosť v roku 2012 ako výsledok projektu „Digitálne múzeum“ spolufinancovaného zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Centrum je zamerané hlavne na digitalizáciu a odborné ošetrenie zbierkových predmetov múzeí. Už počas realizácie projektu bolo zdigitalizovaných viac ako 174-tisíc zbierkových predmetov, z ktorých všetky boli i odborne ošetrené. Doteraz sa počet digitalizovaných zbierkových predmetov navýšil na viac ako 210-tisíc. Služby centra už využilo približne 50 spolupracujúcich múzeí zo Slovenska i zahraničia.

V DC je vytvorených 36 pracovných miest, z ktorých je aktuálne 35 obsadených. Na pozícii digitalizátor pôsobí 10 zamestnancov. „V reálnom čase je pre obsluhu jedného zariadenia určený jeden pracovník, pričom pre prácu s MDS Witikon je vyškolených šesť zamestnancov centra,“ dodal vedúci digitalizácie

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu