Multifunkčné ihrisko v Nových Zámkoch Cultplay už slúži verejnosti


Dátum: 09.06.2021

Obrázok k aktualite Multifunkčné ihrisko v Nových Zámkoch Cultplay už slúži verejnosti
Nové multifunkčné ihrisko Cultplay v Nových Zámkoch už slúži verejnosti. Skolaudované bolo už v lete minulého roka, počas pandemickej situácie však zostalo zatvorené.


nove-zamky-cultplay-maj-2020-8


Ihrisko je súčasťou medzinárodného projektu, v rámci ktorého mesto Nové Zámky ako hlavný partner projektu v spolupráci s ďalšími deviatimi partnermi zo Slovenska a z Maďarska získalo z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko nenávratný finančný príspevok z prostriedkov Európskej únie (EÚ) na jeho realizáciu. „Z celkového rozpočtu projektu Cultplay 2.873.580 eur predstavuje podpora EÚ sumu 2.442.543 eur   a podpora štátneho rozpočtu 287.358 eur. Partneri projektu prispeli k realizácii päťpercentnou finančnou spoluúčasťou,“ uviedol viceprimátor Nových Zámkov Norbert Kádek.

Partnermi projektu sú slovenské mestá Nové Zámky, Komárno, Hurbanovo, Kolárovo, Šaľa a obec Svodín. Na maďarskej strane sa do projektu zapojili Komárom, Tata, Oroszlány a Kisbér. Multifunkčné ihrisko v Nových Zámkoch je po Hurbanove a Šali na slovenskej strane a Komárome a Kisbéri na maďarskej strane piatym, hodnotou investície najväčším tematickým parkom odovzdaným do užívania.

Herný komplex svojím tvarom kopíruje hradby bývalej novozámockej historickej protitureckej pevnosti. Má niekoľko poschodí, ktoré deti dokážu preskúmať zdolaním bezpečných lezeckých stien, šmykľaviek a ďalších herných prvkov. Bezpečný povrch z liatej gumy tlmiaci pád umožňuje prístup k hradu a viacerým atrakciám aj pre zdravotne znevýhodnené deti. Hrad ponúka množstvo ďalších doplnkových hier. Pomocou trojjazyčnej aplikácie (slovenský, maďarský, anglický jazyk) môžu návštevníci ihriska získať informácie aj o atrakciách v ostatných zapojených obciach.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu