MŠVVaŠ: Čerpanie eurofondov v OP Ľudské zdroje dosiahlo vyše 66 % z alokácie


Dátum: 23.01.2023

Obrázok k aktualite MŠVVaŠ: Čerpanie eurofondov v OP Ľudské zdroje dosiahlo vyše 66 % z alokácie
Čerpanie eurofondov v operačnom programe (OP) Ľudské zdroje dosiahlo v rezorte školstva ku koncu roka 2022 viac ako 66 percent z celkovej alokácie. Zazmluvnených je celých 100 percent finančných zdrojov. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR na svojom webe.

Ministerstvo školstva má pre oblasť vzdelávania z OP Ľudské zdroje vyčlenených v programovom období 2014 - 2020 takmer 373,8 milióna eur. Ku koncu roka 2022 je vyčerpaných viac než 66 percent finančnej alokácie určenej pre oblasť vzdelávania v sume takmer 246,9 milióna eur z Európskeho sociálneho fondu. "Pozitívnou správou je, že v národných a dopytovo-orientovaných projektoch má ministerstvo školstva zazmluvnených celých 100 percent alokovaných finančných zdrojov. Prioritou ministerstva školstva je ich dočerpanie do konca roka 2023, kedy sa oficiálne ukončí podpora z OP Ľudské zdroje," uviedol rezort školstva.

Aktuálne sa realizuje 630 projektov regionálneho i vysokého školstva, vzdelávacích inštitúcií, či neziskových organizácií. Ukončených bolo 447 projektov. Zároveň sa implementuje 11 národných projektov zameraných na kľúčové oblasti vzdelávania. Podpora je zameraná na aktivity na rozvoj inkluzívneho vzdelávania, zvyšovanie gramotností, profesijný rozvoj pedagogických i odborných zamestnancov, podporu celoživotného, odborného a duálneho vzdelávania.

Jednou z hlavných úloh ministerstva školstva v roku 2023 v novom programovom období je kontinuálna podpora vzdelávania v Programe Slovensko z európskych fondov. Medzi hlavnými prioritami rezortu školstva bude najmä zabezpečovanie rovnosti príležitostí vo vzdelávaní a zohľadňovanie rozmanitých potrieb detí, žiakov a študentov. Dôraz bude kladený aj na podporu rozvoja profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov a skvalitňovanie odborného vzdelávania a prípravy.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu