Most v Podolínci čaká rekonštrukcia za 1,18 mil. eur


Dátum: 22.03.2022

Obrázok k aktualite Most v Podolínci čaká rekonštrukcia za 1,18 mil. eur
V apríli tohto roka by sa v Podolínci (okr. Stará Ľubovňa) malo začať s rekonštrukciou mosta na ceste prvej triedy I/77. Odstrániť má jeho nevyhovujúci stavebno-technický stav, ktorý bol ešte v roku 2016 vyhodnotený ako zlý. Projekt za takmer 1,18 milióna eur pripravuje Slovenská správa ciest (SSC), financovať ho bude zo zdrojov Európskej únie. Ako ďalej agentúru SITA informoval Martin Guzi z komunikačného odboru SSC, stavenisko bolo odovzdané v januári, pričom výstavba by mala trvať osem mesiacov. Nezapočítava sa do nej zimné obdobie v čase od 1. decembra do 1. marca.

Most vedie ponad jednokoľajnú železničnú trať Stará Ľubovňa – Podolínec. Cesta I/77, na ktorej sa nachádza, tvorí dôležitú spojnicu v smere sever – juh s napojením na cestu I/66 spájajúcu Spišskú Belú s Popradom. Podľa technickej správy k projektu sa na spodnej stavbe mosta aj nosnej konštrukcii rozpadá betón a vznikajú tam trhliny. Vplyvom poklesu mostného zvršku vznikajú deformácie aj v chodníkovej časti. Trhliny sa nachádzajú aj na samotnej vozovke. Plánovaná oprava tak má zvýšiť nielen plynulosť, ale aj bezpečnosť dopravy. „Stavba rieši rekonštrukciu mostného objektu a priľahlé úseky cesty I/77 pred a za mostom. Celková dĺžka úpravy na ceste je 170 metrov,“ priblížil Guzi. Realizátorom stavebných prác je víťaz verejného obstarávania spoločnosť Cestné stavby Liptovský Mikuláš. Most bude opravovať v dvoch etapách. „V prvej sa zrealizujú stavebné úpravy mosta a cesty na ľavej strane a v druhej etape sa zrealizujú práce na pravej strane,“ doplnil Guzi. Práce sa dotknú hornej stavby mostného zvršku, nosnej konštrukcie aj príslušenstva mosta.

Zhotoviteľ v súčasnosti podľa Guziho zabezpečuje uzáveru cesty prvej triedy. „Aktuálne sa rokuje so Železnicami Slovenskej republiky o spresnení harmonogramu prác vo vzťahu k železniciam a vybavuje sa výlukový plán na železnici,“ uviedol. Zároveň pripomenul, že počas celej rekonštrukcie bude doprava v danom úseku vedená v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou.

Zdroj: SITA 


Skočiť na hlavné menu