Modernými technológiami k lepšiemu životu v mestách


Dátum: 02.02.2018

Obrázok k aktualite Modernými technológiami k lepšiemu životu v mestách

Naše mestá majú šancu stať sa smart vďaka eurofondovým výzvam, ktoré rezorty predstavili na včerajšej konferencii „Slovensko na ceste k Smart Cities“. Eurofondy však nebudú jediným zdrojom, bude treba využívať aj návratné formy pomoci a spolufinacovanie.

Na podujatí, ktoré zorganizovali Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), Smart Cities klub a Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Združením miest a obcí Slovenska, predstavili svoje úspešné projekty Poprad, Šaľa a Žiar nad Hronom, ale aj britský Bristol, švédsky Štokholm či francúzsky Grenoble. O svoje skúsenosti sa podelili tiež spíkri z Dánska, Maďarska a Českej republiky.

„V kontexte miest sú inovácie a investície do nich lajtmotívom energetickej únie,“ povedal podpredseda Európskej komisie zodpovedný práve za energetickú úniu Maroš Šefčovič. „Očakáva sa, že do roku 2050 bude v mestách žiť osem z desiatich Európanov, čo právom vytvára tlak na to, aby šlo o moderné, inteligentné prostredie s čistejšou klímou. A keďže kameňom úrazu býva prístup miest k financiám a zorientovanie sa v dostupných nástrojoch, rozhodli sme sa spolu s Európskou investičnou bankou pomôcť ešte aj inak – cez službu URBIS. Pre každé mesto s chuťou inovovať je to podľa mňa správna zastávka, pretože poskytne na mieru šité technické a finančné poradenstvo,“ dodal.

„V oblasti inovatívnych riešení pre mestá, obce a regióny je načase prejsť od slov k činom. Preto my, Centrálny koordinačný orgán ÚPVII, zosústredíme všetky pripravované eurofondové výzvy, ktoré sa zameriavajú na smart riešenia, do prvého polroka 2018. Potenciálni žiadatelia sa tak budú môcť prihlásiť do výziev, ktoré na seba nadväzujú,“ vyhlásila generálna riaditeľka Centrálneho koordinačného orgánu ÚPVII Denisa Žiláková.

Štátny tajomník ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec v úvodnom bloku vyzdvihol koncept Smart City ako veľkú príležitosť pre slovenské mestá, ako aj podnikateľov. „Akcieschopné domáce podniky budú môcť svoje inovatívne riešenia aplikovať v mestách a obciach, čo v konečnom dôsledku spôsobí, že slovenské firmy sa stanú konkurencieschopnými a slovenské mestá lepšími miestami pre život,“ uviedol s tým, že ministerstvo hospodárstva v najbližších týždňoch plánuje vyhlásiť konkrétnu výzvu na podporu projektov Smart City, určenú malým a stredným podnikateľom na zavádzanie inovatívnych riešení do praxe.

Domáci odborníci prezentovali možnosti financovania smart cities, napr. v oblasti informatizácie, životného prostredia, prostredníctvom eurofondov alebo Nórskych fondov a švajčiarskeho finančného mechanizmu. Poskytli podrobné informácie, v rámci ktorých programov je možné finančne podporiť smart aktivity a aké sú aktuálne vyhlásené a plánované výzvy pre rozvoj inteligentných miest.

O konferenciu prejavili veľký záujem zástupcovia samospráv, ako aj veľvyslankyne a veľvyslanci štátov EÚ. Ďalší účastníci boli z radov stáleho zastúpenia Európskej komisie, z Informačných a poradenských centier (IPC) a spomedzi expertov v oblasti Smart cities zo súkromnej sféry.

 

Poznámka:

Konferencia je štvrtým pokračovaním predchádzajúcich úspešných troch ročníkov konferencií o Smart Cities. Tie boli zamerané na formulovanie vízií a stratégií miest, vysvetlenie základných pojmov a možností, ako sa do tohto procesu zapojiť.

 


Skočiť na hlavné menu