Modernizácia spracovania hrozna a výroby vína


Dátum: 28.01.2019

Obrázok k aktualite Modernizácia spracovania hrozna a výroby vína

Krátky popis
Cieľom projektu bolo zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti VÍNO MRVA & STANKO, a. s. a zabezpečiť jej udržateľný rozvoj do budúcnosti, prostredníctvom investícií do modernizácie spracovania hrozna a výroby vína.
Tento hlavný cieľ konečný prijímateľ naplnil nasledujúcimi čiastkovými cieľmi:
  1. Zvýšením kvality výrobného procesu
  2. Zvýšením pridanej hodnoty
  3. Zvýšením tržieb z predaja vlastných výrobkov
  4. Zlepšením postavenia na trhu s vínom
  5.  Znížením nezamestnanosti v regióne
Jedným z cieľov spoločnosti je zabezpečiť efektívnu a konkurencieschopnú výrobu bielych, ružových a červených vín. Spoločnosť eviduje dlhoročný zvýšený dopyt po svojich vínach, avšak cieľom nie je zvýšenie produkcie (v súčasnosti približne 400 000 fliaš ročne) ale udržanie, resp. ďalšie zvýšenie kvality vyrábaných vín.
vino-mrva-&-stanko-degustacna-pivnica
Prijímateľ:  VÍNO MRVA & STANKO, a.s.
Celkové oprávnené náklady projektu:  1 462 139,21
NFP: 731 069,61
Vlastné zdroje:  731 069,61
Operačný program:  Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Doba realizácie projektu: 05/2016 – 09/2019
 
 
 
Skočiť na hlavné menu