Mobilná aplikácia, ktorá odhalí civilizačné choroby


Dátum: 31.08.2023

Obrázok k aktualite Mobilná aplikácia, ktorá odhalí civilizačné choroby
Neurodegeneratívne ochorenia ako Alzheimerova a Parkinsonova choroba sú globálnou zdravotnou, ekonomickou a sociálnou hrozbou. Žiaľ, až na malé výnimky, neexistujú na tieto choroby liečebné terapie a tiež vznik týchto ochorení zostáva väčšinou neznámy.
Pomôcť v diagnostike môžu inovatívne pomôcky vyvinuté v rámci projektu spoločnosťou Axon Pro. Ide o mobilné aplikácie a softvér, ktoré pomôžu cez rečové a jazykové vzorce včas odhaliť Alzheimerovu chorobu. Štandardizovaným diagnostickým nástrojom založeným na nahrávke rečových prehovorov testovanej osoby je možné určiť osoby s rizikom prítomnosti kognitívnej poruchy rôznej príčiny, najmä však Alzheimerovej choroby. Jedinečná inovácia pomôže  pacientom čo najskôr začať s terapiou, aby svoj stav stabilizovali a spomalili postup ochorenia.
Výstupom projektu sú softvérové produkty, konkrétne mobilná aplikácia EWA pre skoré zistenie Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení. Webový a serverový softvér pre EWA central, ktorý slúži na zbieranie anonymizovaných údajov z uskutočnených diagnostických testov pre ďalšie vedecké bádanie, štatistické vyhodnocovanie či dlhodobé sledovanie a vyhodnocovanie stavu konkrétnej osoby. Posledným výstupom je mobilná aplikácia BRAINTEST pre testovanie pamäte, všímavosti, pozornosti a IQ.
mobil

Názov projektu: Early Warning of Alzheimer

Prijímateľ: AXON PRO, s.r.o.

Partneri projektu:  Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, Paneurópska vysoká škola n. o.

Nenávratný finančný príspevok z ERDF: 977 838 eur

Miesto realizácie projektu: Bratislava

Ukončenie aktivít projektu: august 2023 

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Viac informácií: www.axonpro.sk
mobil2

 
Skočiť na hlavné menu