Mladí reportéri zaujali nápadmi na zlepšenie životného prostredia


Dátum: 04.06.2020

Obrázok k aktualite Mladí reportéri zaujali nápadmi na zlepšenie životného prostredia
Mladí reportéri, v súťaži zameranej na životné prostredie, zaujali porotu svojím odhodlaním, zodpovednosťou a hľadaním riešení. Agentúru SITA o tom informovali Klaudia a Richard Medalovci z Centra environmentálnych aktivít Trenčín. Ako priblížili, do súťaže Mladí reportéri pre životné prostredie prihlásili žiaci 58 reportážnych článkov, fotografií a videí. Súťaž podľa organizátorov v roku 2020 priniesla predovšetkým zodpovednosť v čase mimoriadnej situácie spôsobenej šírením ochorenia Covid-19, ale aj tlak na samosprávy, aby chránili životné prostredie. Organizátori podotýkajú, že výsledky súťaže sú pozvánkou do sveta mladých ľudí, ktorí to so životným prostredím nevzdávajú a ukazujú, že chodiť protestovať na námestia nestačí. Víťazné práce postupujú do medzinárodného kola, výsledky budú známe v septembri 2020. Do programu je zapojených 45 krajín z celého sveta.
Tvorbu mladých v tomto roku spájajú rúška a občianska participácia. Kancelária programu sa v projekte OBJEKTív21 – Mladí reportéri pre občiansku spoločnosť zamerala na aktívne občianstvo. „K téme klimatickej zmeny ma potešil článok od Adriány Henčekovej Využívanie zrážkovej vody prináša mestám výhody, v ktorom približuje adaptačné opatrenia a je inšpiratívny pre všetky samosprávy na Slovensku. Teší ma aj guráž mladých z novozapojenej školy v Novej Bani, ktorí oslovili primátora mesta a riaditeľa technických služieb a v reportáži Hora plastov riešili problém netriedenia plastového odpadu v zbernom dvore,“ uviedol člen poroty a poslanec Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Richard Medal. Viaceré reportáže sú podľa neho rovno hotové do profesionálnych médií a čakájú, že tie ich preberú.
Odpad ľudí podľa organizátorov väčšinou nezaujíma. Niekedy je však nevyhnutné zaujímať sa aj o veci, ktoré sa dejú akosi samé a automaticky. „Veľmi oceňujem, že sa mladí reportéri nebáli vykročiť zo svojej komfortnej zóny a na vlastnej koži skúsiť, aké je to dotrieďovať odpad. Popri práci, ktorá naozaj nevonia, sami zistili a prostredníctvom reportáže Práca, ktorá nevonia ostatným ukázali, aké máme v nakladaní s odpadom na Slovensku ešte stále rezervy,“ uviedla porotkyňa Katarína Kretter z Envi-Pak.
Členka poroty, klimatická aktivistka a bývala hovorkyňa Greenpeace Lucia Szabová ocenila najmä zodpovednosť a dôraz na hľadanie riešení. „Som spokojná, že vidím, ako reportéri idú rokmi stále viac do hĺbky a venujú sa viac riešeniam ohľadom toho, ako chrániť našu planétu. Lokálne potraviny, množstvo nových pohľadov na odpady, ktoré produkujeme, činnosť človeka a jeho zodpovednosť. Myslím, že v mnohom sa od nich môžeme my dospelí poučiť,“ vysvetlila.
Organizátori poukázali aj na reportáž žiakov z Cirkevnej základnej školy Narnia v Bratislave „Toxické jednohubky“. Študenti na téme cigaretových ohorkov pracovali viac ako rok. „V reportáži vysvetľujú environmentálne riziká najprehliadanejšieho jednorazového plastu a ukazujú svoju odhodlanosť dosiahnuť systému zmenu v spolupráci s magistrátom mesta Bratislava,“ priblížili. Medalová ocenila ich snahu zviditeľniť problém a poznamenala, že aj keď podľa Magistrátu vyznačenie miest pre fajčiarov pri zastávkach nie je reálne, žiaci sú odhodlaní hovoriť s primátorom Matúšom Vallom o prijatí opatrení.
Súťaž Mladí reportéri pre životné prostredie je medzinárodný certifikovaný environmentálny vzdelávací program. Mládež vo veku od 11 do 25 rokov skúma lokálne problémy, aktivizuje okolie a navrhuje riešenia. Zistenia následne mladí spracujú do reportážnych príspevkov, ktoré publikujú a šíria. Na Slovensku program riadi a koordinuje Centrum environmentálnych aktivít Trenčín a zastrešuje sieť environmentálno-výchovných organizácií Špirála. Nadácia pre environmentálne vzdelávanie so sídlom v Kodani je medzinárodným koordinátorom programu.
Skočiť na hlavné menu