MKSR: Schválené projekty kreatívnych centier by mali začať kontrahovať v lete


Dátum: 08.06.2020

Obrázok k aktualite MKSR: Schválené projekty kreatívnych centier by mali začať kontrahovať v lete
V prípade tzv. centralizovanej výzvy na podporu zakladania kreatívnych centier a zvýšenia dopytu po kreatívnej tvorbe sa v súčasnosti realizuje odborné hodnotenie projektov, ktoré sa uchádzajú o nenávratný finančný príspevok. TASR o tom informovalo Ministerstvo kultúry (MK) SR.

 "Predpokladaný termín ukončenia všetkých procesov a uzatvárania zmlúv je koniec leta," uviedol rezort v súvislosti s podporou, o ktorú sa mohli uchádzať vyššie územné celky, krajské mestá, prípadne organizácie ministerstiev v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a prioritnej osi Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch. "Ministerstvo prijalo 15 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej sume 126,7 milióna eur," pripomenul rezort, ktorý je v tomto prípade sprostredkovateľským orgánom. Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu predstavuje 87,8 milióna eur, k zdrojom EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu.

V návrhu záverečného účtu MK za rok 2019, ktorý vo štvrtok (4. 6.) vzala vláda na vedomie, bilancuje rezort aj vyhodnotenie tzv. decentralizovanej výzvy na podporu malých a stredných podnikateľov v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu. V správe tiež avizuje, že v roku 2020 by mohlo prísť k vyhláseniu ďalšej výzvy. Súčasné okolnosti však menia plán pripravovaný ešte v septembri 2019. "Vzhľadom na aktuálnu situáciu a opatrenia prijímané v súvislosti s COVID-19 došlo k prehodnoteniu vyhlásenia uvedenej výzvy. Stane sa tak v prípade dostatočného objemu alokovaných prostriedkov. O prípadnom novom termíne vyhlásenia výzvy budeme informovať prostredníctvom webstránky MK SR," uviedol rezort.

V prípade uzavretej výzvy, v ktorej odborní hodnotitelia schválili 267 žiadostí, je aktuálne kontrahovaných 262 projektov vo výške 35,4 milióna eur.​

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu