MKSR: Rezort naplánoval vyše 240 miliónov eur na obnovu 20 pamiatkových objektov


Dátum: 29.09.2022

Obrázok k aktualite MKSR: Rezort naplánoval vyše 240 miliónov eur na obnovu 20 pamiatkových objektov
Ministerstvo kultúry (MK) SR identifikovalo 20 národných kultúrnych pamiatok (NKP) vo vlastníctve štátu, na ktorých obnovu plánuje použiť z eurofondov  240.805.438 eur. Peniaze sú určené pre pamiatky na celom území SR s výnimkou Bratislavského kraja, prostriedky sú rozdelené na rýchlu sanáciu a tiež v rámci strednodobého a dlhodobého horizontu obnovy. Podrobnosti uvádza rezort v Návrhu priorít Ministerstva kultúry SR na obnovu národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu z finančných prostriedkov štrukturálnych fondov v programovom období 2021-2027. Materiál predložilo ministerstvo do medzirezortného pripomienkového konania.

Do skupiny objektov, pre ktoré sú určené prostriedky pre rýchlu obnovu, vyčlenilo ministerstvo desať pamiatkových nehnuteľností – prvú budovu Matice slovenskej v Martine, Galériu Ľ. Fullu v Ružomberku, kaštieľ vo Svidníku - Galériu Dezidera Millyho, Múzeum Slovenských národných rád v Myjave, dom Majstra Pavla v Levoči, rodný dom Vladimíra Clementisa v Tisovci, kaštieľ v Dolnej Strehovej, Múzeum kultúry Čechov na Slovensku, kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore a Penov dom v Banskej Bystrici. Na ich obnovu je alokovaných 24.655.438 eur.

V prípade objektov pre strednodobý horizont je vyčlenených 33.750.000 eur na projektovú prípravu a realizáciu šiestich pamiatok - kaštieľ Strážky, kaštieľ Betliar, Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, kaštieľ Dolná Krupá a takisto kaštieľ a hrad Modrý Kameň.

V rámci dlhodobého horizontu obnovy je alokovaná najväčšia čiastka – 182.400.000 eur a je určená pre obnovu Spišského hradu, Zvolenského a Bojnického zámku a Etnografického múzea v Martine.

MK pripomína, že celková predbežná alokácia na obnovu NKP z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v novom programovacom období je 254.000.000 eur, pričom obnova je umožnená pre lokality v mestských častiach, ako aj vo vidieckych oblastiach v rámci menej rozvinutého regiónu - v týchto eurofondových kritériách sú to všetky kraje SR s výnimkou Bratislavského. Zohľadňujúc disponibilnú čiastku, nie sú do vytvoreného zoznamu NKP zaradené všetky pamiatky vo vlastníctve štátu.

Rezort upozorňuje, že v dôsledku dlhodobého podfinancovania obnovy pamiatkového fondu sa počas predchádzajúcich období naakumuloval v tejto oblasti investičný dlh na úrovni 5,4 miliardy eur. Vplyvom zhoršujúceho sa stavebno-technického stavu NKP je v súčasnosti jedna tretina pamiatok v narušenom alebo dezolátnom stave. "Je nevyhnutné preto túto situáciu riešiť systémovým krokom a zabezpečiť kvalitnú projektovú dokumentáciu a následne realizovať príkladnú obnovu vlajkových lodí z oblasti pamiatkového fondu na Slovensku," dodáva MK v predloženom materiáli.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu