MK SR: O možnosti využitia zdrojov z Fondu obnovy sa vedie intenzívna diskusia


Dátum: 12.08.2020

Obrázok k aktualite MK SR: O možnosti využitia zdrojov z Fondu obnovy sa vedie intenzívna diskusia
Ministerstvo kultúry SR v súčasnej dobe pripravuje podklady k prioritným témam, ktoré si určilo ako kľúčové v rámci nového programového obdobia 2021-2027. Zároveň sa na pôde rezortu vedie intenzívna diskusia k možnostiam využitia zdrojov z Fondu obnovy. Pre TASR to uviedol hovorca ministerky kultúry SR Matúš Bystriansky.

Pripomenul, že priority MK vychádzajú zo schváleného programového vyhlásenia vlády na roky 2020-2024. „Patrí k nim ochrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových objektov, podpora budovania a modernizácie kultúrnej infraštruktúry a vytváranie nových objektov kultúrnej infraštruktúry, digitalizácia kultúrneho dedičstva a podpora kreatívneho priemyslu,“ spresnil Bystriansky. Zdroje EÚ chce rezort využiť aj v rámci prípravy projektu Európske hlavné mesto kultúry 2026.

Nadstavba viacročného finančného rámca EÚ na roky 2021 až 2027 vo forme fondu obnovy predstavuje pre Slovensko alokáciu vo výške 7,5 miliardy eur. Na čerpanie týchto prostriedkov je potrebné, aby každá členská krajina Európskej únie (EÚ) vypracovala a odovzdala Európskej komisii (EK) národný plán obnovy a odolnosti. Obsahovať bude súbor reforiem a investícií potrebných na obnovu a posilnenie odolnosti Slovenska.

Prvý predbežný návrh plánu reforiem a investícií môže Slovensko poslať EK do 15. októbra, spolu s návrhom rozpočtového plánu na rok 2021. Následne sa finálny plán obnovy predloží komisii v rámci národného programu reforiem do 30. apríla 2021. Potom bude mať dva mesiace na posúdenie a schválenie tohto plánu. Slovensko až následne bude môcť začať implementovať reformy a investície.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu