MK SR: O eurofondovú podporu kreatívneho priemyslu sa uchádza vyše 600 projektov


Dátum: 01.05.2017

Obrázok k aktualite MK SR: O eurofondovú podporu kreatívneho priemyslu sa uchádza vyše 600 projektov
Ministerstvo kultúry (MK) SR prijalo prostredníctvom decentralizovanej výzvy na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu na Slovensku žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre vyše 600 projektov. Celková suma, o ktorú sa žiadatelia uchádzajú, prevyšuje 94 miliónov eur. TASR o tom informoval hovorca MK SR Jozef Bednár.
      Čiastka, ktorá sa v rámci eurofondových zdrojov môže prerozdeliť medzi žiadateľov z prostriedkov alokovaných v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), dosahuje 67,8 milióna eur. "Z toho sú dva milióny určené pre Bratislavský kraj, zvyšná suma pre ostatné regióny Slovenska," ozrejmil Bednár. Žiadatelia sa mohli uchádzať o finančnú podporu vo výške od 50.000 eur do 200.000 eur na projekt. "Priemerná výška požadovanej sumy je 150.000 eur," priblížil hovorca ministerstva.
      Ako informoval, v súčasnosti prechádzajú prijaté žiadosti o dotácie administratívnym overením. "Po ukončení administratívneho overenia budú jednotlivé žiadosti posudzovať externí odborní hodnotitelia," doplnil Bednár.
      Malí a strední podnikatelia, ale aj neziskové organizácie a občianske združenia pôsobiace v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu sa mohli od polovice októbra 2016 uchádzať o nenávratný finančný príspevok z IROP, Prioritnej osi 3 (PO 3) - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch.
      Z dotácie bude možné napríklad nakúpiť technológie a softvéry, upravovať interiéry budov v súvislosti s inštaláciou technologických zariadení, financovať bude možné marketingové aktivity, kreatívnu tvorbu a produkciu na účely inovácií či prenájom priestorov a technológie.
      Špecifickým  cieľom výzvy je i podpora udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle. "Podmienkou poskytnutia dotácie je vytvorenie nových pracovných miest a ich počet je jedným z hodnotiacich kritérií v procese posudzovania projektov," pripomenul minister kultúry SR Marek Maďarič. "Aj po ukončení projektu bude žiadateľ povinný udržať pracovné miesta z vlastných zdrojov minimálne ďalšie tri roky," doplnil šéf rezortu kultúry. Pri minimálnej čiastke dotácie 50.000 eur bude mať žiadateľ povinnosť vytvoriť aspoň jedno pracovné miesto. Vďaka podpore by tak mohlo vzniknúť približne 1000 nových pracovných príležitostí. "Budeme samozrejme radi, ak ich bude viac," uviedol minister.

Zdroj :TASR
Skočiť na hlavné menu