MK SR: Na Slovensku vznikne sieť kreatívnych centier


Dátum: 14.12.2020

Obrázok k aktualite MK SR: Na Slovensku vznikne sieť kreatívnych centier
Na Slovensku vznikne sieť centier, ktoré budú rozvíjať podmienky na rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu. V Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Nitre, Trenčíne a Trnave poskytnú tieto priestory možnosti pre začínajúce podnikateľské subjekty, štart absolventov a rozvoj talentov, zároveň prepoja vysoké školstvo a neziskové organizácie.

"Zelená vybudovaniu siedmich kreatívnych centier v hodnote 74,3 milióna eur je dobrou správou pre kultúrny a kreatívny priemysel v regiónoch," uviedla ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) po podpísaní zmlúv.

Milióny na budovanie kreatívnych centier získajú mestá Nitra a Trenčín, Trnavský a Košický samosprávny kraj, tiež Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, ako aj RTVS v Bratislave a Banskej Bystrici. Prostriedky budú môcť čerpať zo zdrojov Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), prioritnej osi 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, ktorá je v gescii Ministerstva kultúry (MK) SR.

Spoločným cieľom plánovaných kreatívnych centier je zvýšenie zamestnanosti v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Vzniknú po rekonštrukcii a modernizácii v už existujúcich budovách. Projekty začnú čerpať prostriedky na budúci rok. Ide o komplexné projekty, ktoré kombinujú investície, ako sú stavby a inovatívne technológie, s takzvanými mäkkými výdavkami, napríklad na školenia a individuálne poradenstvo. Zrealizované musia byť do konca roku 2023.

Prvotný koncept výzvy na centralizovanú podporu sa na MK začal tvoriť ešte v roku 2017. Na jar 2018 ho riadiaci orgán pre IROP a Centrálny koordinačný orgán posúdil ako nevyhovujúci. Následne sa uskutočnila séria rokovaní so zástupcami vyšších územných celkov (VÚC) a krajských miest o efektívnom nastavení výzvy a plánovaný termín vyhlásenia výzvy sa posunul až na začiatok júla 2019. Projekty bolo možné predkladať do decembra 2019. V rámci výzvy bolo predložených celkovo 15 žiadostí.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu