MIRRI SR: Štát bude od septembra elektronicky komunikovať aj s rehoľami či cirkevnými spoločenstvami


Dátum: 25.08.2020

Obrázok k aktualite MIRRI SR: Štát bude od septembra elektronicky komunikovať aj s rehoľami či cirkevnými spoločenstvami
Štát bude od 1. septembra povinne elektronicky komunikovať aj s rehoľami, komunitami či náboženskými a cirkevnými spoločenstvami. Celkovo ide o 2 730 právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od právnej subjektivity cirkví a náboženských spoločností. V tlačovej správe o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).
Generálny riaditeľ Informačných technológii verejnej správy sekcie MIRRI SR Peter Kucer uviedol, že štát rozdelil zriadenia a povinnú aktiváciu povinných schránok na doručovanie úradných rozhodnutí pre cirkvi, náboženské spoločnosti a ich organizácie na dve etapy. Zároveň priblížil, že samotné cirkvi a náboženské spoločnosti majú elektronické schránky zriadené a aktivované od 1. augusta.
Povinná aktivácia elektronických schránok právnických osôb, ktoré odvodzujú právnu subjektivitu od právnej subjektivity cirkví a náboženských spoločností. bola odložená o jeden mesiac, teda z 1. augusta na 1. septembra, z dôvodu potreby doplniť evidenciu základnými identifikačnými údajmi.
Povinná aktivácia elektronickej schránky v praxi znamená, že štát elektronické schránky aktivuje automaticky bez toho, aby do schránky vstúpil štatutár organizácie. Kucer spresnil, že do takto aktivovaných e-schránok už budú zo strany úradov doručované úradné rozhodnutia. Štatutári či nimi poverené osoby nebudú chodiť so žltým lístkom na poštu, ale rozhodnutia im štát doručí do úradných e-schránok zriadených na slovensko.sk. Rovnako platí, že tieto organizácie nebudú musieť úradné podania realizovať listinne na pošte, ale majú možnosť tak robiť prostredníctvom svojej elektronickej schránky.
V prípade, ak majiteľ elektronickej schránky nemá počítač, alebo do schránky nechce pristupovať, môže na prácu s elektronickou schránku splnomocniť inú osobu. Na prácu so schránkou môže splnomocniť štatutár organizácie, pričom určí rozsah oprávnenia. „Splnomocnenie zrealizuje Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) na žiadosť. Tú je potrebné poslať listinne na adresu NASES spolu s úradne overeným podpisom“, dodal Kucer.
Od 1. septembra 2020 budú okrem e-schránok reholí, komunít a náboženských spoločenstiev zriadené a aktivované elektronické schránky aj pre pozemkové spoločenstvá, fondy, komory a európske zoskupenia územnej spolupráce.
Aktivácia elektronických schránok na doručovanie úradných rozhodnutí jednotlivých organizácií mimovládneho neziskového sektora prebieha postupne podľa už zverejnené indikatívneho harmonogramu: https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_indikativny-harmonogram-spusta. Štatutári nájdu potrebné informácie o elektronických schránkach a prístupe k nim na statutar.sk. A súhrnné informácie aj na slovensko.sk.
 
Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu