MIRRI SR: Na kvalitnejšie a bezpečnejšie cesty ide z tretej výzvy z Programu Slovensko až 31 miliónov eur


Dátum: 07.07.2023

Obrázok k aktualite MIRRI SR: Na kvalitnejšie a bezpečnejšie cesty ide z tretej výzvy z Programu Slovensko až 31 miliónov eur
V poradí tretia výzva z Programu Slovensko je určená na rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu ciest II. a III. triedy, vrátane mostov v siedmich krajoch, ktoré sa môžu uchádzať spolu o 31 miliónov eur.
 
„Obnova našich ciest patrila medzi dôležité priority už počas rokovaní s Európskou komisiou o novom programovom období. Investície do tejto oblasti boli u nás dlhodobo zanedbávané a podceňované. Vďaka Programu Slovensko je na podporu skvalitnenia ciest II. a III. triedy teraz určených takmer 170 miliónov eur. Väčšina, až takmer 165 miliónov, ide na rozvoj dopravného spojenia v menej rozvinutých regiónoch. Tie majú teraz historickú šancu zvýšiť kvalitu života pre svojich obyvateľov a podporiť miestnu ekonomiku,“ uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík.
Najnovšia výzva je určená práve pre menej rozvinuté regióny. Bratislavský kraj a hlavné mesto do nej nespadajú. Sú síce vlastníkmi ciest II. a III. triedy, no patria medzi viac rozvinuté regióny. Pre tie je z Programu Slovensko na tento účel vyčlenených 5 miliónov eur.
 
Na obnovu a výstavbu ciest II. a III. triedy je z výzvy určených 21 miliónov eur a na rekonštrukciu a modernizáciu mostov 10 miliónov eur. Podmienkou pre projekty zamerané na odstránenie nehodových úsekov a prestavbu nevyhovujúcich križovatiek je bezpečnostný audit alebo bezpečnostná inšpekcia. Súčasťou projektov môže byť aj žiadosť o financovanie prípravy projektovej dokumentácie, vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a vykonanie bezpečnostného auditu alebo inšpekcie.
 
Výzva z Programu Slovensko na rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu ciest II. a III. triedy a mostov v správe vyšších územných celkov a mesta Košice je v poradí treťou z Programu Slovensko. Viac o nej, ako aj o predošlých dvoch výzvach zameraných na podporu odborného vzdelávania a zlepšenie života marginalizovaných rómskych komunít možno nájsť na webstránke ITMS2014.sk.
 
V končiacom sa programovom období podporilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorý riadi, rekonštrukciu a modernizáciu takmer 1 000 kilometrov ciest II. a III. triedy.
 
Jedným z príkladov, ako môžu eurofondové projekty zvýšiť kvalitu života v regiónoch, je aj rekonštrukcia a modernizácia cesty horského priechodu Havran, na ktorú išlo vyše 2,5 milióna eur z IROP-u. Nachádza sa neďaleko obce Banka (okres Piešťany) a jeho modernizácia výrazne zlepšila život miestnych obyvateľov. Konkrétne sa z eurofondov opravil a zmodernizoval 4,4 kilometra dlhý úsek cesty II/499 od intravilánu obce Banka po horský priechod Havran. Úsek je po obnove kvalitnejší, bezpečnejší a zlepšil napojenie na cesty I. triedy. Zlepšenie celkového dopravného prepojenia je jedným z hlavných cieľov eurofondových investícií do ciest nižších kategórií. Spolu viac ako 82-kilometrová cesta II/499 patrí medzi dôležité trasy. Začína sa na hraničnom priechode Vrbovce – Javorník do Českej republiky a končí sa v Topoľčanoch na ceste I/64. Spája okresy Piešťany a Topoľčany, Trnavský a Nitriansky kraj a umožňuje napojenie na cestu I/61 v Piešťanoch nadväzujúcu na diaľnicu D1.
„Cesta bola pred rekonštrukciou vo veľmi zlom, až havarijnom stave. V niektorých úsekoch poškodenia cesty spôsobovali časté dopravné kolízie a havárie, neraz aj smrteľné úrazy. Komplexná obnova tejto komunikácie priniesla nielen nový kvalitný povrch, ale i vyššiu bezpečnosť a komfort pri dochádzaní za prácou a do školy do Piešťan zo smeru od Topoľčian a Trenčína,“ ocenila obnovu cesty starostka obce Banka Tatiana Julinyová.
 
Pre kraje sme s Európskou komisiou vyrokovali aj výhodné úvery na obnovu ciest II. a III. triedy či mostov a tiež na kvalitnejšie odborné školstvo. Župy získajú vďaka MIRRI SR na svoje prioritné projekty výhodné úvery zo Slovak Investment Holding (SIH). Úvery zo SIH sú jedným zo záchranných opatrení na efektívne dočerpanie starých eurofondov. Na dopravné projekty je vyčlenených spolu 56,95 milióna eur a na skvalitnenie stredného odborného školstva je cez úvery spolu určených 3,53 milióna eur.

Skočiť na hlavné menu