MIRRI: Slovensko po rokovaniach na úrovni EÚ obstálo veľmi dobre


Dátum: 22.07.2020

Obrázok k aktualite MIRRI: Slovensko po rokovaniach na úrovni EÚ obstálo veľmi dobre
Slovensko po dosiahnutí dohody po rokovaniach členských štátov Európskej únie obstálo veľmi dobre, konečná dohoda je jedinečnou príležitosťou pre Slovensko. Hodnotí to tak Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Slovensku sa podľa rezortu podarilo presadiť hlavné body, za ktoré bojovalo v európskom rozpočte aj v novom balíku peňazí na obnovu a rozvoj.
      Ako uviedla šéfka rezortu investícií Veronika Remišová (Za ľudí), napriek dodatočným škrtom sa Slovensku podarilo ochrániť zhruba 13 miliárd eur na programové obdobie 2021 – 2027. „Na nasledovných sedem rokov to znamená pomoc 2354 eur na obyvateľa, čo je tretia najvyššia suma v EÚ (po Estónsku a Lotyšsku). Na porovnanie s našimi susedmi, v Česku predstavuje táto intenzita pomoci na obyvateľa 1971 eur, v Poľsku 1932 a Maďarsku 2290 eur,“ vyčíslila Remišová.
      Slovensko má okrem toho získať aj vyše 700 miliónov eur na pokrízovú obnovu cez iniciatívu React-EU. „Dôležité je, že tieto zdroje nie je potrebné spolufinancovať z národných zdrojov,“ vyzdvihlo ministerstvo.
      „Pre Slovensko je dôležitou správou, že v oblasti kohéznej politiky EÚ, z ktorej sa financuje napríklad budovanie infraštruktúry, sa objem peňazí neznižuje,“ dodala ministerka. Vyzdvihla aj fakt, že sa Slovensku podarilo presadiť svoju vyjednávaciu pozíciu pri maximálnej miere spolufinancovania európskych projektov, ktoré sa zrealizujú v menej rozvinutých regiónoch Slovenska – bude na úrovni 15 %. „Pôvodný návrh na rokovaniach v Bruseli predpokladal dvojnásobnú úroveň spolufinancovania, čo by v budúcnosti vytváralo dodatočnú záťaž a zvýšený tlak na štátny rozpočet Slovenskej republiky, ale aj samotných prijímateľov,“ podotkla Remišová.
      Ministerkina predstava o využití týchto prostriedkov sa týka troch oblastí. Treba podľa nej vyrovnať dlhy z minulosti, reagovať na krízu v súčasnosti a vybudovať moderné Slovensko pre 21. storočie. „Spravím všetko pre to, aby sme pomoc z EÚ čerpali jednoducho, transparentne a s minimom byrokracie. Aby sa zo Slovenska stala jedna z najúspešnejších prosperujúcich krajín,“ uzavrela Remišová.
 
Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu