MIRRI: Európa musí byť jednotná pri ochrane spotrebiteľov na digitálnom trhu


Dátum: 15.10.2020

Obrázok k aktualite MIRRI: Európa musí byť jednotná pri ochrane spotrebiteľov na digitálnom trhu
Na neformálnej Rade ministrov EÚ zodpovedných za digitalizáciu Slovensko zastávalo maximálny dôraz na bezpečnosť a transparentnosť
Spoločné pravidlá pre zaobchádzanie s nelegálnym obsahom, efektívnejšia ochrana spotrebiteľov v online priestore, vyjasnenie hraníc zodpovednosti poskytovateľov digitálnych služieb, európske dátové štandardy a základné princípy fungovania umelej inteligencie (AI) . Na neformálnej rade ministrov zodpovedných za digitalizáciu v členských krajinách EÚ Slovenská republika zastávala maximálny dôraz na bezpečnosť, transparentnosť, etiku a európske demokratické hodnoty. 

„Vysoká úroveň transparentnosti je kľúčom k zaisteniu zodpovedného správania poskytovateľov digitálnych služieb. Najmä pokiaľ ide o sociálne médiá a transparentnosť algoritmov, je skutočne potrebné zaoberať sa otázkou šírenia nezákonného a škodlivého obsahu, ktorý môže poškodiť zdravie používateľov alebo podkopať európsku demokraciu,“ vyhlásil na rade Marek Antal, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR).  
Neformálna rada sa dotýkala troch kľúčových tém pre budúcnosť digitalizácie v Európe s dosahom aj na priestor mimo Európy. Ministri potvrdili, že z pripravovaných digitálnych opatrení  EÚ práve Akt pre digitálne služby (DSA) predstavuje jednu z najdôležitejších iniciatív pre najbližšie štyri roky. Táto legislatíva by mala poskytnúť odpovede na najzásadnejšie problémy súčasného digitálneho trhu, zdieľanej ekonomiky a tiež by mala reagovať na nedoriešené otázky v oblasti bezpečnosti tovarov a služieb, či v oblasti vynucovania spotrebiteľských práv. 
Zároveň, veľkú pozornosť DSA kladie na otázky ohľadom zaistenia hospodárskej súťaže. Očakávané úpravy aktu by sa mali týkať obmedzenia postavenia digitálnych gigantov, ktorí môžu kontrolovať vstup na digitálny trh voči menším hráčom.

„Samostatnú kapitolu tvorí otázka dohľadu nad nelegálnym a škodlivým obsahom či vyjasnenie zodpovednosti online platforiem. Napríklad ohľadom ich transparentnosti voči orgánom dohľadu,“ doplnil Marek Antal.  Podľa jeho slov by Európska komisia mala návrh legislatívneho balíčka DSA predložiť už v decembri tohto roka.

Druhú kľúčovú tému rady ministrov predstavovala nadväzujúca téma – Európske dátové štandardy. Práve tie predstavujú hodnotový a ochranný mechanizmus európskeho digitálneho trhu. Slovensko podčiarklo význam aktívnej spolupráce Európskej únie so svetovými partnermi prostredníctvom takzvanej medzinárodnej dátovej diplomacie s dôrazom, aby sa tretie krajiny našim štandardom lepšie prispôsobovali.

„Pretože aj slovenskí občania využívajú aplikácie digitálnych platforiem z tretích krajín, u ktorých dodržiavanie európskych štandardov nevieme vždy efektívne garantovať,“ podotkol Marek Antal. Podľa jeho slov je tak spoločnou úlohou Európskej únie presadzovať Európske dátové štandardy aj mimo európskeho priestoru.

Treťou, no nemenej dôležitou agendou, je umelá inteligencia (AI) a základné princípy pre jej fungovanie. Podľa ministerstva technológia AI otvára celkom nové možnosti, no prináša aj množstvo otázok, ktoré bude potrebné vyriešiť. Je preto nevyhnutné už dnes nastavovať etické usmernenia aby sa AI nemohla dostať do konfliktu s ideálmi dobre spravovanej spoločnosti.  

Štátny tajomník Antal na záver dodal, že Slovensko nedávno publikovalo predbežnú národnú pozíciu k Bielej knihe o umelej inteligencii z dielne EÚ, čím otvorene pomenovalo nielen aktuálne problémy nových technológií v tejto oblasti ale ukázalo aj na možné riešenia.

V rámci neformálnej Rady ministrov členské štáty EÚ vrátane Slovenska dohodli na spoločnej deklarácii k vytvoreniu európskej cloudovej federácie s cieľom zvýšiť technologickú suverenitu Európu a znížiť závislosť na tretích krajinách.
 
 
Skočiť na hlavné menu