MIRRI: Celková investičná medzera do „bielych miest“ môže byť 925 miliónov eur


Dátum: 05.08.2020

Obrázok k aktualite MIRRI: Celková investičná medzera do „bielych miest“ môže byť 925 miliónov eur
Celková investičná medzera na dosiahnutie prístupu všetkých občanov a podnikateľov Slovenska k modernej infraštruktúre a digitálnym službám môže byť 925 miliónov eur. Vyčíslilo to Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v materiáli Národný plán širokopásmového pripojenia, ktorý je predmetom medzirezortného pripomienkového konania. MIRRI by chcelo súkromnému sektoru pomôcť štátnymi intervenciami a do roku 2025 tak eliminovať „biele miesta“ (obec, v ktorej je maximálne 50 % intravilánu pokrytého širokopásmovým pripojením).

„Prostriedky na financovanie intervencií zo strany štátu budú mať formu grantu a mali by pochádzať ako zo štátneho rozpočtu, tak z fondov EÚ,“ píše sa v materiáli. Rezort však zdôraznil, že štát by nemal vyplniť celú investičnú medzeru, mala by to byť kombinácia súkromných investícií operátorov a verejných peňazí. Pred každou intervenciou by sa mali realizovať aj verejná konzultácia a presné vyčíslenie investičnej medzery. Ako dodal rezort, jednou z možností by mohla byť aj verejne prevádzkovaná sieť, o ktorej zavedenie už nejaké pokusy boli, avšak nepriniesli výraznejšie výsledky a Slovensku ju neodporúča ani Európska komisia (EK). Širokopásmové siete by preto mali podľa rezortu ostať v rukách operátorov.

 „Stanovenie kritérií na prioritizáciu a stanovenie individuálnych projektov bude popísané v štúdii uskutočniteľnosti,“ píše sa ďalej v materiáli. Priority by mali byť podľa rezortu nastavené tak, aby bol pokrytý maximálny počet domácností s čo najnižšími nákladmi. „Okres, v ktorom je priemerná cena na pokrytie jednej domácnosti napríklad 100 eur, tak bude mať väčšiu prioritu ako okres, v ktorom je priemerná cena na pokrytie jednej domácnosti napríklad 200 eur,“ ozrejmuje materiál.

Ten ráta s dvomi cieľmi Slovenska. Prvým je, že všetky domácnosti, či už vidiecke alebo mestské, by mohli mať do roku 2025 prístup k internetovému pripojeniu s rýchlosťou aspoň 100 Mbit za sekundu s možnosťou rozšírenia na gigabitovú rýchlosť, a to na technologickom riešení, ktoré nebude do budúcnosti vyžadovať výmenu pasívnej časti infraštruktúry pre zvyšujúce sa kapacitné či iné kvalitatívne a technologické požiadavky. Rezort by chcel tiež dosiahnuť, aby mali subjekty, ako školy, dopravné uzly či hlavní poskytovatelia verejných služieb do roku 2025 prístup ku gigabitovému pripojeniu.

Intervenčný plán počíta s prípravnou fázou, ktorá by mohla trvať do konca roka 2021, a samotná štátna pomoc by sa mohla začať v roku 2022 a pokračovať až do roku 2025.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu