Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo druhé kolo výzvy na žiadosti o peniaze na integrované centrá


Dátum: 21.02.2019

Obrázok k aktualite Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo druhé kolo výzvy na žiadosti o peniaze na integrované centrá
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlásilo druhé kolo výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti. Zámerom opatrenia je aj modernizácia zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti.

Zdravotná starostlivosť by sa mala sprístupniť aj na miestach, kde bolo doteraz náročnejšie dostať sa k lekárovi. "Centrá budú na jednom mieste združovať všeobecných lekárov, pediatrov a špecialistov, čím sa vytvoria podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti na kvalitatívne vyššej úrovni," uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská .

Oprávnenými žiadateľmi o tento príspevok sú obce, vyššie územné celky alebo nimi zriadené neziskové organizácie v spolupráci s poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorým bola vydaná hodnotiaca správa k projektovému zámeru v rámci prvého kola výzvy. 

Na túto výzvu je vyčlenených 28,4 milióna eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, pričom maximálna výška príspevku na jeden projekt je 900.000 eur. Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je možné predkladať do 21. mája 2019. Výzva sa realizuje v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, v ktorom MZ SR vystupuje ako sprostredkovateľský orgán a poskytovateľ nenávratného finančného príspevku.
      V rámci 1. kola tejto výzvy bolo predložených celkovo 18 projektových zámerov, pričom 1. kolo MZ SR uzavrelo 13. februára 2019. 

Ministerstvo predpokladá, že v rámci opatrenia bude podporených celkovo 134 centier. Každé musí mať vybudovaný minimálny štandard, v rámci ktorého budú pôsobiť dvaja všeobecní lekári pre dospelých, jeden všeobecný lekár pre deti a dorast a gynekológ. V centre budú pôsobiť aj ďalší špecialisti, a to najmä podľa výskytu chorôb v danom území.​
MZ SR vyhlásilo druhé kolo výzvy na žiadosti o peniaze na integrované centrá 

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu