MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR ZVEREJNILO FAQ pre žiadateľov k odstráneniu nedostatkov v ŽoNFP prostredníctvom doplnenia ŽoNFP a Inštrukciu k možnosti sledovania posunu ŽoFNP v ITMS2014+


Dátum: 18.05.2021

Obrázok k aktualite MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR ZVEREJNILO FAQ pre žiadateľov k odstráneniu nedostatkov v ŽoNFP prostredníctvom doplnenia ŽoNFP a Inštrukciu k možnosti sledovania posunu ŽoFNP v ITMS2014+

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra zverejnilo dňa 18.05.2021 dokumenty s názvom FAQ pre žiadateľov k odstráneniu nedostatkov v ŽoNFP prostredníctvom doplnenia ŽoNFP a Inštrukcia k možnosti sledovania posunu ŽoFNP v ITMS2014+.

Cieľom FAQ je na jednom mieste v prehľadnej forme uviesť inštrukcie k:

  • spôsobu predkladania doplnených údajov k ŽoNFP na základe výzvy na doplnenie ŽoNFP a
  • dodržaniu lehoty na doplnenie ŽoNFP.

Cieľom inštrukcie je upozorniť žiadateľov na :

  • možnosti nastavenia sledovania posunu ŽoNFP v ITMS2014+ napr. aj formou nastavenia zasielania automatického upozornenia na posun stavu ŽoNFP v ITMS2014+ prostredníctvom e-mailu.

 

Úplné znenie dokumentov nájdete TU.


Skočiť na hlavné menu