Ministerstvo dopravy aktívne podporuje rozvoj prístavu v Komárne, chce na to využiť eurofondy


Dátum: 11.12.2020

Obrázok k aktualite Ministerstvo dopravy aktívne podporuje rozvoj prístavu v Komárne, chce na to využiť eurofondy
Urýchlenie aktivít, ktoré povedú k modernizácii verejného prístavu v Komárne, je cieľom Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom dopravy a výstavby SR, mestom Komárno a spoločnosťou Verejné prístavy. Za ministerstvo dopravy dnes Memorandum odovzdala štátna tajomníčka ministerstva dopravy Katarína Bruncková.

„Prístav v Komárne je po Bratislave druhým najdôležitejším vodným uzlom na Slovensku. Veľmi aktívne preto vyvíjame iniciatívu, ktorá bude viesť k obnoveniu jeho dôležitého postavenia v rámci národnej ekonomiky, ako aj v rámci európskej dopravnej cesty. Máme pred sebou ešte dlhú cestu, avšak verím, že sme dnes nastavili otvorenejšiu komunikáciu medzi partnermi, ktorá povedie k rozvoju komárňanského prístavu,“ povedala štátna tajomníčka ministerstva dopravy a výstavby SR Katarína Bruncková.

V Memorande sa účastníci okrem iného dohodli, že vyvinú maximálne úsilie na zabezpečenie finančných prostriedkov potrebných na modernizáciu súčastí infraštruktúry vodnej cesty v územnom obvode verejného prístavu Komárno, a to najmä zo zdrojov Európskej únie.
Na základe iniciatívy spoločnosti Verejné prístavy, a. s., ktorej stopercentným akcionárom je Ministerstvo dopravy a výstavby SR, už bol spracovaný  tzv. Masterplán rozvoja verejného prístavu v Komárne.  Ten definuje širšie vzťahy, v rámci ktorých sa predpokladá fungovanie efektívneho verejného prístavu Komárno pri rešpektovaní národnej a európskej legislatívy. V súčasnosti sa pripravuje Štúdia realizovateľnosti, ktorá nadväzuje na Masterplán a posúdi viaceré alternatívy modernizácie tohto vodného uzla.  Oba spomínané dokumenty sú spolufinancované z prostriedkov Nástroja na prepájanie Európy (CEF).

Po štúdii realizovateľnosti bude nasledovať vypracovanie projektovej dokumentácie a samotná modernizácia prístavu.  Aj na tieto aktivity plánuje ministerstvo dopravy využiť európske zdroje z nového programového obdobia 2021 - 2027.  Preto je vodná doprava, vrátane rozvoja prístavov, súčasťou návrhu novej Partnerskej dohody s Európskou únie. 

Vodná doprava patrí medzi ekologické dopravné módy, najmä ako súčasť kombinovanej dopravy s aktívnym prepojením na cestnú a železničnú dopravu.  Cieľom Slovenska je zmodernizovať infraštruktúru vodnej dopravy tak, aby sa slovenské prístavy stali súčasťou integrovanej siete vnútrozemských multimodálnych prístavov na Dunaji.

Prístav Komárno je druhý najdôležitejší prístav na Slovensku. Od prístavu v Bratislave je vzdialený 100 km po prúde Dunaja. Je zároveň považovaný za východiskový bod Vážskej vodnej cesty. 
Prístav Komárno je verejným prístavom, ktorý je využívaný na prekládku tovarov medzi prostriedkami železničnej, cestnej a vodnej dopravy priamo alebo s medziskladovaním. V prípade mimoriadnych udalostí (povodne, ľadochod, vysoké vodostavy a pod.) plní funkciu ochranného prístavu.

Skočiť na hlavné menu