Ministerka Remišová: Pri tvorbe plánu, podľa ktorého sa budú rozdeľovať eurofondy, zohrávajú samosprávy kľúčovú úlohu


Dátum: 29.04.2021

Obrázok k aktualite Ministerka Remišová: Pri tvorbe plánu, podľa ktorého sa budú rozdeľovať eurofondy, zohrávajú samosprávy kľúčovú úlohu
Rozvoj regiónov bude prioritným cieľom podpory z eurofondov v novom programovom období. Vicepremiérka Veronika Remišová dnes spolu so štátnym tajomníkom Dušanom Veličom rokovali online so Združením miest a obcí Slovenska. Ministerka investícií a regionálneho rozvoja tiež diskutovala s predsedami samosprávnych krajov zo zoskupenia SK8. Predstavila návrh Partnerskej dohody, podľa ktorej bude Slovensko v nasledujúcom desaťročí čerpať z eurofondov takmer 13 miliárd eur.

„Podporu regiónov chceme v mnohom uchopiť inak ako to bolo doteraz. Zameriame sa na ich inovačný potenciál, ktorý môže priamo v území priniesť ľuďom lepšie platenú prácu a vyššiu kvalitu života,“ zdôraznila vicepremiérka Remišová.
„Návrhu Partnerskej dohody predchádzali tiež desiatky stretnutí so zástupcami krajov, miest aj obcí. Pozorne sme počúvali, aké sú ich problémy a do ktorých oblastí potrebujú najviac investovať. Chcem im poďakovať za spoluprácu a súčinnosť pri tvorbe tohto strategického investičného plánu pre Slovensko,“ uviedla ministerka.

Predseda ZMOS Branislav Tréger ocenil, že v novom programovom období sa posilní decentralizovaný prístup. Zástupcovia SK8 zdôraznili, že pre regióny je dôležitý aj rozvoj cestnej a železničnej infraštruktúry. 
„Aktéri priamo v územiach budú mať pri rozdeľovaní eurofondov silnejší hlas ako doteraz vďaka Integrovaným územným stratégiám, v ktorých si určia svoje priority. Ľudia v regiónoch vedia najlepšie, kde sú ich problémy a do ktorých oblastí potrebujú nasmerovať eurofondy,“ povedala vicepremiérka Remišová. 
 
Priority Partnerskej dohody sú rozdelené do piatich cieľov:
Inovatívne Slovensko (Inteligentnejšia Európa)
Ekologické Slovensko pre budúce generácie (Zelenšia Európa)
Mobilita, doprava a prepojenosť (Prepojenejšia Európa)
Sociálne, spravodlivé a vzdelané Slovensko (Sociálnejšia Európa)
Kvalitný život  v regiónoch (Európa bližšie k občanom)
Po rozhovoroch so ZMOS a SK8 bude ministerka Remišová na budúci týždeň rokovať o Partnerskej dohode so zástupcami Únie miest Slovenska aj s Radou vlády SR pre politiku súdržnosti. Následne bude partnerská dohoda zaslaná Európskej komisii, s ktorou sa začnú rokovania. 
 
 
 
Skočiť na hlavné menu