Ministerka Remišová odsúhlasila vyzvanie za 4,75 milióna eur na pomoc ľuďom s mentálnym zdravotným postihnutím, vrátane autizmu


Dátum: 16.06.2021

Obrázok k aktualite Ministerka Remišová odsúhlasila vyzvanie za 4,75 milióna eur na pomoc ľuďom s mentálnym zdravotným postihnutím, vrátane autizmu
Lepšie služby pre ľudí s mentálnym  zdravotným postihnutím a osoby s poruchou autistického spektra ohrozené sociálnym vylúčením sú cieľom vyzvania, ktoré odsúhlasila ministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová. Vyzvanie v celkovej výške takmer 4,75 milióna eur z Európskeho sociálneho fondu je určené pre všetky kraje Slovenska a vyhlási ho Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré je zároveň aj prijímateľom európskych zdrojov.
 
„K potrebám zdravotne znevýhodnených občanov nemôžeme byť ľahostajní a musíme im vytvoriť podmienky, aby sa mohli svojím dielom zapojiť do života a chodu spoločnosti. Na to potrebujú mať vybudované inštitucionálne zázemie, kde dostanú kvalitné služby, potrebujeme odborne vyškolený personál, zmeniť musíme doterajší systém, ktorý veľakrát nezodpovedá potrebám súčasnej doby, ku ktorej, žiaľ patrí nárast mentálnych zdravotných postihnutí. Preto sme z eurofondov vyčlenili skoro 5 miliónov eur na zmiernenie týchto problémov,“ uviedla ministerka Remišová.
 
Zlepšenie sociálnych služieb a služieb zamestnanosti pre ľudí so zdravotným postihnutím vychádza z národného projektu, v rámci ktorého vznikne medzirezortná pracovná skupina. Tá pripraví novú systémovú podporu a riešenia pre každodenný život ľudí so zdravotným postihnutím - od včasnej pomoci deťom, cez zabezpečenie špeciálnych vzdelávacích potrieb až po služby zamestnanosti.
 
„V tejto oblasti má Slovensko výrazný dlh. Úlohou štátu je nastaviť dlhodobo udržateľný a moderný systém podpory a starostlivosti pre zdravotne postihnutých. Pomáhať výraznejšie musíme aj ich rodinám, vo svojom zložitom údele musia cítiť funkčnú podporu štátu,“ zdôraznila vicepremiérka Remišová.
 
Doteraz sa tejto problematike venovali čiastkovo rôzne aktivity rezortu sociálnych vecí a v oblasti vzdelávania najmä ministerstvo školstva. Vzhľadom na komplexnosť potrieb ľudí so zdravotným postihnutím však doterajšie aktivity neboli dostatočné. V súčasnosti napríklad poskytovateľom sociálnych služieb chýba dostatočne pripravený odborný personál. Neexistuje tiež efektívny, finančne a regionálne dostupný systém podpory pre osoby s mentálnym zdravotným postihnutím či s poruchou autistického spektra, prípadne ich rodičov. Zámerom je tiež upraviť súčasný systém sociálnych služieb, aby vychádzali v ústrety individuálny potrebám klientov. 
 
Odborníci hovoria až o vyše 20-násobnom náraste porúch autistického spektra za uplynulé dve dekády. Podľa európskych štatistík má autizmus asi 1 % detí.  Prvé príznaky odlišného vývinu sa u dieťaťa prejavia okolo druhého roka života a od tohto momentu sú dieťa a jeho rodina ohrození sociálnym vylúčením. Zo zahraničia sú pritom známe metódy a odborné činnosti, ktoré pomôžu zdravotne postihnutým, najmä osobám s mentálnym postihnutím a osobám s poruchou autistického spektra dobehnúť odchýlky vývinu alebo rozhodujúcim spôsobom zlepšiť ich možnosti zapojenia sa do štandardného vzdelávania a neskôr práce. Problémom Slovenska je však málo odborníkov, ktorí ovládajú potrebné moderné metódy a techniky práce s touto skupinou ľudí.
 
 
 

Skočiť na hlavné menu