Minister Raši: Slovensko IT bola čierna diera – mala prinášať moderné riešenia pre ľudí, zhltla však milióny eur bez reálneho výsledku


Dátum: 20.12.2023

Obrázok k aktualite Minister Raši: Slovensko IT bola čierna diera – mala prinášať moderné riešenia pre ľudí, zhltla však milióny eur bez reálneho výsledku
Ďalší prešľap bývalého vedenia. Tentoraz ide o štátnu akciovku Slovensko IT, ktorú založilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v čase, keď ho riadila Veronika Remišová. Kontrola na podnet Národného kontrolného úradu SR (NKÚ) priniesla o spoločnosti Slovensko IT až 27 rôznych zistení, ktoré poukazujú na problém či porušenie zákona. Týkajú sa viacerých oblastí – počnúc manažovaním spoločnosti, cez (ne)zverejňovanie zmlúv, až po porušenie zákona o finančnej kontrole a neodvádzanie poistného.

„Spoločnosť Slovensko IT mala byť štátnym softvérovým centrom, ktoré bude plniť zákazky v oblasti IT služieb pre ministerstvo investícií a ďalšie orgány verejnej moci. Manažment spoločnosti mal zodpovedať zo dodanie zákaziek. Deklarovanou výhodou existencie takejto spoločnosti malo byť využívanie vlastných kapacít a finančná úspora pre štát. Namiesto toho sa však táto akciovka ukázala ako neefektívny štátny podnik, ktorý by v súkromnej sfére neuspel. Projekt bol nepripravený a od začiatku ho sprevádzali problémy. Za pravdu nám dávajú aj zistenia Najvyššieho kontrolného úradu, ktoré sú alarmujúce,“ vyhlásil minister informatizácie SR Richard Raši.

NKÚ v spoločnosti Slovensko IT od augusta do novembra 2023 vykonal kontrolu na zhodnotenie finančnej situácie, činnosti manažmentu kontroly, preverenie riadenia a úspešnosti projektov a analýzu výnosov a nákladov.

„V prvom rade, spoločnosť SKIT mala poskytovať IT služby na základe zmlúv a objednávok najmä pre MIRRI, ale aj pre NASES a ÚVO. Prvá zmluva bola podpísaná až 8 mesiacov po založení spoločnosti. Štát tak 8 mesiacov platil prevádzku spoločnosti bez toho, aby jej dal zákazku. Spoločnosť mala vysoký počet zamestnancov, takmer 100, ale nemala podpísané žiadne objednávky, ani zazmluvnené žiadne projekty,“ zdôraznil Raši.

„Po druhé, mala to byť firma, ktorá bude pracovať pre štát s využitím vlastných kapacít. Vo veľkom však využívala služby dohodárov a subdodávateľov. Vlastné kapacity sa tak vôbec nevyužívali optimálne. Ďalším problémom bolo, že aj keď subdodávatelia nedodržali termíny, spoločnosť si voči nim neuplatnila žiadne sankcie. Navyše, pri využívaní subdodávateľských služieb sa muselo postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní, čo mohlo mať za následok dlhší proces realizácie. Na in house zákazky (s vlastnými kapacitami) sa totiž vzťahujú výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní,“ vymenoval ďalšie zistenia NKÚ minister informatizácie.
„Čerešničkou na torte je, že spoločnosť využila takmer 50-tisíc eur na certifikované vzdelávanie 28 zamestnancov bez toho, aby ich zaviazala povinnosťou ostať v pracovnom pomere, prípadne nahradiť náklady. Výsledkom bolo, že viac ako polovica vyškolených zamestnancov rozviazala pracovný pomer hneď k prvému polroku 2023 – bez toho, aby nahradili náklady, ktoré na ich vzdelávanie spoločnosť vynaložila,“ dodal Raši.

K ďalším zisteniam NKÚ patrí napríklad to, že hoci bola spoločnosť v prvých dvoch rokoch stratová, predstavenstvo a valné zhromaždenie neprijali žiadne opatrenia na optimalizáciu nákladov. K pochybeniam došlo aj pri nakladaní s financiami v rezervnom a v kapitálovom fonde. „Všetky investičné stimuly v podobe kapitálového fondu, kde ministerstvo investícií ako jediný akcionár pozvoľne investovalo 3 milióny eur, sa následne využili na mzdy, čim došlo k neefektívnemu nakladaniu so zdrojmi zo štátneho rozpočtu,“ doplnil štátny tajomník MIRRI SR pre informatizáciu Ivan Ivančin. 

Spoločnosť Slovensko IT navyše podľa zistení NKÚ nemala podnikateľský plán, ktorý je súčasťou riadenia a kontroly firmy, a až do septembra 2022 neodvádzala povinné poistné z manažérskych zmlúv – celková suma neodvedeného poistného do sociálnej a zdravotnej poisťovne dosiahla sumu takmer 81 tisíc eur. Spoločnosť za to nedostala žiadnu pokutu.

„Logickým vyústením týchto zistení by malo byť zrušenie celej spoločnosti, firma však už dostala zákazky, ktoré sa vzťahujú aj na eurofondy a musia sa dokončiť. Naším cieľom je, aby Slovensko IT bolo firmou, ktorá sa dokáže uživiť, bude mať len toľko zamestnancov, koľko je nevyhnutné na jej prevádzku, a najmä, bude konkurencieschopným hráčom na trhu a bude poskytovať kvalitné služby pre štát,“ zhrnul Raši.

Štátny tajomník Ivančin tiež informoval, že odvolal predchádzajúce vedenie spoločnosti a do funkcie generálneho riaditeľa vymenoval Tomáša Olexu.

Skočiť na hlavné menu