Minister Raši po prvej eurofondovej vláde: Na dočerpanie starých eurofondov máme len mesiac, pri nových by sme si mali brať vzor od susedných štátov


Dátum: 29.11.2023

Obrázok k aktualite Minister Raši po prvej eurofondovej vláde: Na dočerpanie starých eurofondov máme len mesiac, pri nových by sme si mali brať vzor od susedných štátov
Dnes rokovala prvá eurofondová vláda.

Eurofondové vlády budeme organizovať pravidelne, a to raz mesačne. Okrem pravidelného monitoringu eurofondov sústredíme aj vysokú mieru kooperácie a koordinácie. Regionálny rozvoj chceme postaviť na odstraňovaní často zbytočných bariér, a preto sa v najbližšom období sústredíme na Mapu verejných investícií; zosúlaďovanie často nekoordinovaných výziev s rôznorodými podmienkami pre prijímateľov z rôznych investičných nástrojov a zjednotenie prístupu miestnej štátnej správy a to okresných úradov,” uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši.

Na prvej eurofondovej vláde dnes ministri zhodnotili čerpanie za programové obdobie 2014 – 2020. Z celkovej alokácie 14,5 miliárd eur je k 24. novembru vyčerpaných 12,56 miliárd – teda 86,58 %. „Zostáva stále vyčerpať ešte 1,95 miliardy eur. Keď si to rozmeníme na drobné, viac ako 533 miliónov eur pôjde na riešenie energokrízy, vyše 70 miliónov na riešenie utečeneckej krízy a viac ako miliarda na realizáciu zazmluvnených projektov,“ vymenoval minister Raši.

Minister Raši priniesol na eurofondové rokovania aj dobré správy. V spolupráci s Európskou komisiou sa podarilo zachrániť 450 miliónov eur – Európska komisia totiž schválila revíziu OP Kvalita životného prostredia. „Sumu 450 miliónov eur, ktorá sa síce mohla využiť na zlepšenie životného prostredia, likvidáciu skládok, vodovody, kanalizácie a podobné problémy, ktoré Slovensko roky trápia vďaka neschopnosti bývalého ministra Budaja, budeme môcť využiť aspoň  na riešenie energokrízy a preplatiť týmito peniazmi už vzniknuté výdavky štátu na pomoc domácnostiam s energiami. Žiaľ, toto opatrenie nás bude niečo stáť, do ochrany životného prostredia budeme musieť venovať z nových eurofondov, plánu obnovy a zo štátneho rozpočtu štvrť miliardy eur,“ dodal minister. Na eurofondovej vláde minister investícií Raši taktiež upozornil na riziko prepadnutia 63 miliónov eur z OP Rozvoj vidieka.
V novom programovom období 2021 – 2027 Slovensko výrazne zaostáva. Zatiaľ boli pre prijímateľov poskytnuté zálohové platby vo výške 57,53 miliónov eur, čo predstavuje len 0,46 % z celkovej alokácie. „Reálne čerpanie, ktoré sme zdedili tri roky po začiatku programového obdobia je, žiaľ, čistá nula. Pre porovnanie susednými krajinami – Maďarsko malo ku koncu augusta vyčerpaných 11 % pridelenej alokácie, Česká republika mala ku koncu októbru zazmluvnených 18,4% alokácie a príjemcom preplatených 936 miliónov eur – desaťkrát viac ako na Slovensku,“ zhodnotil minister investícií Raši.
 
Skočiť na hlavné menu