Minister dopravy Andrej Doležal skontroloval diaľničné stavby pri Žiline a Ružomberku, bude žiadať hĺbkový audit


Dátum: 17.04.2020

Obrázok k aktualite Minister dopravy Andrej Doležal skontroloval diaľničné stavby pri Žiline a Ružomberku, bude žiadať hĺbkový audit
Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal včera skontroloval prvé stavby od svojho nástupu do funkcie. Osobne preveril postup prác na diaľničných úsekoch D1 v okolí Žiliny a Ružomberka. Ako uviedol, neodkladne bude žiadať hĺbkový audit viacerých stavieb.
 
Aj na základe toho, čo som videl, som veľmi rozhorčený. Cena stavby privádzača Lietavská Lúčka - Žilina presahuje viac ako dvojnásobok pôvodne stanovej ceny, čo považujem za absolútne neprijateľné. Preto budem žiadať od NDS hĺbkový audit. Dávam tým aj verejný prísľub, že budeme jasne komunikovať výsledky tohto auditu, pretože nemáme čo skrývať“ uviedol minister dopravy Andrej Doležal bezprostredne po kontrole stavby.
 
Súčasťou kontroly bol aj tunel Višňové v úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala. Dnes sú v ňom stavebné práce pozastavené a je vyhlásená súťaž na zhotoviteľa. Jej ukončenie je plánované do konca roka 2020. Ako minister dodal, „urobíme všetko preto, aby bol do konca roka vysúťažený zhotoviteľ a práce v tuneli sa opäť naplno rozbehli. Ak sa nám to podarí, dostavba tohto úseku je do konca roka 2023 realizovateľná.“
 
Rovnako kľúčovým je podľa ministra dopravy obchvat Ružomberka, úsek D1 Hubová – Ivachnová. Aj podpísaním spoločného memoranda s predstaviteľmi mesta sa zhodli na tom, že je potrebné vytvoriť tzv. vratné vetvy pre nákladnú dopravu, aby tak kamióny nezaťažovali priamo mesto. Ich stavbu bude financovať NDS z vlastných zdrojov. 
 
Projekty D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala a D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka sú schválené Európskou komisiou na financovanie z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra do roku 2023.
 
 
Ivan Rudolf
Poradca MDV SR pre komunikáciu
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 948 588 088
e-mail: ivan.rudolf@mindop.sk
 
Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na Facebooku.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v oblasti dopravy, informatizácie spoločnosti a podpory výskumu, vývoja a inovácií  na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja).
Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy, informačnej spoločnosti a podpory výskumu, vývoja a inovácií. OPII má na roky 2014-2020 vyčlenený celkový rozpočet viac ako 8 miliárd eur, vrátane povinného národného a súkromného spolufinancovania. Tieto financie sú investované do významných dopravných projektov ako sú výstavba diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakových súprav a prostriedkov pre prevádzku mestskej hromadnej dopravy, podpora verejnej osobnej dopravy, ako aj na podporu informačnej spoločnosti. V oblasti podpory výskumu, vývoja a inovácií sú zdroje OPII prerozdeľované na technologický rozvoj a zvyšovanie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikateľov najmä v menej rozvinutých regiónoch. Podporovaná je účasť Slovenska v projektoch medzinárodnej spolupráce a  zvyšovanie výskumnej činnosti.
 Z európskych  prostriedkov operačného programu sú  financované aj  výskumno-vzdelávacie, inovačné  a podnikateľské kapacity v Bratislavskom kraji.   Podpora podnikateľského sektora patrí medzi hlavné priority financovania s dôrazom na zvyšovanie pridanej hodnoty, stimulovanie rastu a tvorby pracovných miest. 

 
Prioritné osi OPII:
PO1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov
PO2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T )
PO3 - Verejná osobná doprava
PO4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)
PO5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
PO6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
PO7 - Informačná spoločnosť
PO8 - Technická pomoc pre oblasť dopravy a informatizácie
PO9 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií
PO10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji
PO11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov (MSP)
PO12 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji
PO13 - Technická pomoc pre oblasť výskumu a inovácií

Skočiť na hlavné menu