Mikulášske prekvapenie pre klientov nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu


Dátum: 07.12.2021

Obrázok k aktualite Mikulášske prekvapenie pre klientov nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu
Červený slovenský kríž ako poskytovateľ nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu ( ďalej NSSDR) je zapojený do projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít –II. Fáza od novembra 2020. Miesto poskytovania sociálnych služieb krízovej intervencie je v Senici v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu s názvom „Humanitko“.

Na Mikuláša 6.12.2021 boli pre klientov Humanitka pripravené mikulášske balíčky. Humanitko však poskytuje pomoc rodinám počas celého roka formou humanitárnej alebo potravinovej pomoci. Zamestnanci NSSDR mapujú potreby klientov NSSDR a na základe toho uskutočňujú intervencie v podobe výdaju šatstva, obuvi, hračiek a kníh.


Záujemcovia o darovanie akejkoľvek formy pomoci môžu kontaktovať odborného pracovníka – garanta na uvedenom telefónom čísle.
 
Skočiť na hlavné menu