Michalovce začínajú s obnovou historického parku Kerta


Dátum: 21.06.2021

Obrázok k aktualite Michalovce začínajú s obnovou historického parku Kerta

Mesto Michalovce spolu s partnerom, mestom Satoraljaújhely,  podalo v decembri 2019 spoločný projekt s názvom „Revitalizácia parkov Kerta a Széphalom“, čím reagovalo na výzvu programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Maďarsko. Projekt bol úspešný a výška poskytnutého príspevku z prostriedkov EÚ pre oboch partnerov predstavuje 1 018 007,60 eur. Rozpočet pre naše mesto je viac ako 630 000 eur, pričom spolufinancovanie predstavuje približne 32 000 eur.

Park Kerta patrí medzi 23 národných kultúrnych pamiatok na území mesta zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Nachádza sa v ňom približne 60 vzácnych druhov drevín, medzi nimi aj 370-ročný dub letný, dub cérový, jaseň americký a iné. Je zároveň najrozľahlejším parkom v našom meste a jeho revitalizáciou vznikne príjemné miesto na oddych, prechádzky s deťmi, či pobyt na čerstvom vzduchu.

Súčasťou obnovy prírodného parku Kerta bude najmä výsadba zelene a celková úprava okolia, s cieľom vytvoriť jednotný celok, ktorý skrášli dané prostredie a vyzdvihne významnú historickú hodnotu územia. Zrekonštruuje sa drobná parková architektúra a siete chodníkov, pribudne  1920 m nových chodníkov, 41 lavičiek a 23 odpadkových košov. V rámci prevencie voči vandalizmu a ochrany parku bude zrealizovaná aj inštalácia kamier spolu s osvetlením a senzorom na evidenciu návštevnosti parku. Kamery budú napojené na mestský kamerový systém.

Projekt rieši aj úpravu existujúcich chodníkov, ktoré budú po rekonštrukcii prístupné pre všetkých; rovnako pre rodičov s kočíkmi, cyklistov a taktiež pre návštevníkov s hendikepom. Celá komunikačná sieť chodníkov je v súlade s historickými podkladmi a bude na nej osadený nový mobiliár, ktorý svojim vzhľadom zapadne do historickej podoby parku. Nové verejné osvetlenie zabezpečí bezpečný pohyb osôb aj v neskorších hodinách.  Svetlá budú lemovať sieť chodníkov a vytvoria tak dokonalú symbiózu historického a moderného vizuálu parku. 

Projektová dokumentácia zahŕňa obnovenie okrajového porastového venca, ktorý sa tu nachádzal aj v minulosti; park  opticky uzatváral a vytváral intímnu atmosféru.  V súčasnosti bude slúžiť tiež ako ochranná bariéra pred veternými kalamitami. Vo vnútornej časti parku je navrhnutá výsadba porastovými skupinami, solitérmi a voľnými trávnatými plochami tak, aby bola zachovaná vyváženosť prírodno-krajinárskej kompozície.

Doplnkovým prvkom parku bude altánok, ktorý bol vždy jeho súčasťou. Altánok, navrhnutý na pôvodnej betónovej ploche kruhového pôdorysu, bude slúžiť aj ako priestor pre hudobné či divadelné podujatia malého rozsahu.
Realizáciou projektu chce mesto pokračovať v procese obnovy tejto historickej časti mesta, vytvoriť kultúrnu a oddychovú zónu a tak obnoviť význam a postavenie dôležitého územia v rámci mesta, ktoré danej oblasti historicky prináleží.
Proces verejného obstarávania je ukončený a stavenisko bolo odovzdané pre realizáciu stavby. Vo verejnej súťaži zvíťazila firma C&S GROUP, s.r.o. z Michaloviec. Ukončenie projektu je plánované na máj 2022. Na revitalizáciu parku priamo nadväzuje aj obnova Kostolného námestia. Jeho rekonštrukcia prebehne taktiež v tomto roku. 

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja


Skočiť na hlavné menu