MH vyhlásilo výzvu na podporu inovačných projektov v oblasti batérií


Dátum: 01.09.2021

Obrázok k aktualite MH vyhlásilo výzvu na podporu inovačných projektov v oblasti batérií
Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vyhlásilo výzvu v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra na podporu výskumno-vývojovej a inovačnej fázy projektov, ktoré sú súčasťou projektu spoločného európskeho záujmu European Battery Innovation (EuBatIn). Na výzvu sú vyčlenené prostriedky z Európskej únie vo výške 50 miliónov eur, informoval v utorok rezort.

„Podporené budú projekty, ktorým bola poskytnutá štátna pomoc notifikovaná Slovenskou republikou a zároveň o notifikácii rozhodla Európska komisia. Ide o projekty s významným inovačným charakterom, alebo predstavujú z hľadiska výskumu, vývoja a inovácií dôležitú pridanú hodnotu v príslušnom odvetví,“ spresnilo MH. Projekty by zároveň mali riešiť problémy v sociálnej, technologickej alebo ekonomickej oblasti udržateľným spôsobom a výrazne prispieť k dosiahnutiu vytýčených cieľov EuBatIn.

Nenávratné finančné príspevky sú určené pre projekty s realizáciou činností spadajúcich do výskumno-vývojovej a inovačnej fázy notifikovaného projektu spoločného európskeho záujmu, prípadne jej časti, pričom žiadateľ nepožiadal o finančnú podporu z iného verejného zdroja. Ďalšou podmienkou získania príspevku je súlad projektu so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR a jeho realizácia v niektorej z domén inteligentnej špecializácie, ktorými sú Dopravné prostriedky pre 21. storočie, Priemysel pre 21. storočie, Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie či Zdravé potraviny a životné prostredie.

Výzva je určená podnikateľom, ktorí plánujú realizovať individuálne IPCEI projekty na celom území SR mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Predložené žiadosti sa budú posudzovať systémom hodnotiacich kôl. Uzávierka prvého kola je naplánovaná na 29. októbra, uzávierky ďalších kôl sú v dvojmesačnom intervale. Výzva je vyhlásená ako otvorená, k jej uzavretiu dôjde po vyčerpaní prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu