MH SR: Hľadá odborníkov na posudzovanie žiadostí z OP II


Dátum: 16.02.2023

Obrázok k aktualite MH SR: Hľadá odborníkov na posudzovanie žiadostí z OP II
Ministerstvo hospodárstva (MH) SR hľadá odborníkov, ktorí pomôžu v procese transparentného a objektívneho hodnotenia žiadostí o finančnú podporu z európskych zdrojov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II). Výzva je určená najmä odborníkom v oblasti výroby a spracovania kovov, dreva, papiera či v oblasti ekonomiky.

Proces nezávislého odborného hodnotenia je neoddeliteľnou súčasťou prideľovania financií z Európskej únie. Ministerstvo hospodárstva preto prostredníctvom vyhlásenej výzvy hľadá nestranných a skúsených odborníkov, ktorí pomôžu s hodnotením žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci dopytovo orientovaných projektov najmä v týchto odborných oblastiach:
        -Výroba a spracovanie kovov (C24)
        -Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení (C25)
        -Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku (C16)
        -Výroba papiera a papierových výrobkov (C17)
        -Výroba nábytku – dreveného pôvodu (C31)
        -Ekonomické zameranie - posúdenie finančnej analýzy, vyhodnotenie rozpočtu 
         projektu a pod.

        Podrobnejšie informácie o kvalifikačných a odborných predpokladoch, ako aj o spôsobe zapojenia sa do procesu odborného hodnotenia žiadostí môžu záujemcovia získať na webovom sídle operačného programu www.opvai.sk v časti Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP DOP projektov II (MH SR).

Skočiť na hlavné menu