MFSR zverejnilo nové detaily o pláne obnovy, najviac pôjde na zelenú ekonomiku


Dátum: 18.02.2021

Obrázok k aktualite MFSR zverejnilo nové detaily o pláne obnovy, najviac pôjde na zelenú ekonomiku
Ministerstvo financií (MF) SR vo štvrtok na svojej webovej stránke zverejnilo nové informácie o tom, do čoho chce Slovensko investovať zhruba šesť miliárd eur z fondu obnovy. Najviac (34 %) pôjde na zelenú ekonomiku. Zvyšné miliardy by podľa aktuálnej verzie mali byť rozdelené do okruhov zdravie (27 %), efektívny štát a digitalizácia (16 %), vzdelávanie (12 %) a veda, výskum a inovácie (11 %).
 
V rámci oblasti zelená ekonomika chce MF urobiť päť reforiem, ktoré si dokopy budú vyžadovať investície vo výške 2,17 miliardy eur. Na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie a posilnenie energetických sietí má ísť podľa najnovšej verzie plánu obnovy 220 miliónov eur, na zelenú obnovu budov 700 miliónov eur, na udržateľnú dopravu 750 miliónov eur, na dekarbonizáciu priemyslu 300 miliónov eur a na adaptáciu na zmenu klímy vrátane biodiverzity chce rezort financií z plánu obnovy minúť 200 miliónov eur.

V segmente zdravotníctva MF vytýčilo štyri hlavné reformy dokopy za 1,7 miliardy eur. Z toho reforma ústavnej a akútnej starostlivosti si vyžiada 1,1 miliardy eur, na dlhodobú sociálno-zdravotnú starostlivosť sa má minúť 250 miliónov eur, na boj s ochorením COVID-19 vyčlenilo MF z plánu obnovy takisto 250 miliónov eur a na duševné zdravie 100 miliónov eur.

V tretej najrozsiahlejšej oblasti – efektívny štát a digitalizácia – chce MF minúť na štyri reformy celkovo zhruba miliardu eur. Pri reforme, ktorá má priniesť zlepšenie podnikateľského prostredia MF neuviedlo sumu, ide o legislatívne zmeny. Na zlepšenie efektivity, nezávislosti a integrity súdneho systému chce MF z plánu obnovy vyčleniť 250 miliónov eur, na protikorupčné opatrenia a opatrenia proti praniu špinavých peňazí 200 miliónov eur a ďalších 580 miliónov eur na digitalizáciu verejných služieb.
 
Vo vzdelávaní by sa podľa aktuálneho materiálu od MF mali vykonať tri reformy za celkovo 750 miliónov eur. Z toho na reformu inkluzívneho vzdelávania pre všetky deti by Slovensko malo minúť z týchto európskych peňazí 100 miliónov eur, na oblasť "Vzdelávanie pre 21. storočie" 450 miliónov eur a na zlepšenie výkonu vysokých škôl 200 miliónov eur.
 
Do reforiem vo sfére vedy, výskumu a inovácií by malo z tohto európskeho nástroja na obnovu ekonomiky natiecť celkovo 700 miliónov eur. Slovensko z toho chce financovať dve reformy – efektívne riadenie a reforma financovania (600 miliónov eur) a lákanie a udržanie talentov (100 miliónov eur).

V pláne obnovy je na oblasť vzdelávania plánovaná alokácia vo výške 750 miliónov eur. Pričom na reformy inkluzívneho vzdelávania má smerovať 100 miliónov eur, na vzdelávanie pre 21. storočie 450 miliónov eur a na zlepšenie výkonu vysokých škôl ďalších 200 miliónov eur. Ministerstvo financií SR vo štvrtok na svojej webovej stránke zverejnilo nové informácie o tom, do čoho chce Slovensko investovať zhruba šesť miliárd eur z fondu obnovy.

V oblasti inkluzívneho vzdelávania pre všetky deti sa chcú zamerať na individuálny prístup, pomoc znevýhodneným, desegregáciu či na povinnú predškolskú dochádzku. Z najnovšej verzie plánu obnovy vyplýva, že investície by mali smerovať najmä na nárast kapacít predškolského vzdelávania.

Reforma vzdelávania pre 21. storočie sa plánuje zamerať na kurikulárnu reformu a na prípravu učiteľov na nový obsah výučby. Investície majú ísť najmä na školské kapacity, moderné učebnice a digitálnu infraštruktúru.

Treťou reformou v oblasti školstva je zameranie sa na zlepšenie výkonu vysokých škôl, cieľom ktorej je hodnotenie tvorivej činnosti, zameranie na výskum a výstupy či excelentné vzdelávacie kapacity. Investície v plánovanej výške 200 miliónov eur by mali smerovať na strategický rozvoj univerzít, modernizáciu budov, digitálne vybavenie, zlučovanie univerzít do excelentných univerzitných kampusov.

     

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu