MF SR zlepšuje riadenie verejných financií a spúšťa Centrálny ekonomický systém


Dátum: 07.12.2022

Obrázok k aktualite MF SR zlepšuje riadenie verejných financií a spúšťa Centrálny ekonomický systém
Rezort financií zlepšuje riadenie verejných financií a spúšťa Centrálny ekonomický systém (CES). Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva financií (MF) SR. Od 1. januára 2023 bude 157 príspevkových a rozpočtových organizácií štátnej správy využívať na spracovanie svojej ekonomickej a personálnej agendy CES. Tento nový ekonomický informačný systém, spolufinancovaný z eurofondov, umožní svojim používateľom lepší a kvalitnejší výkon vnútorných organizačných procesov. Viaceré procesy tak budú vďaka CES digitalizované a unifikované naprieč všetkými zapojenými organizáciami.

"Táto digitalizácia a unifikácia odstráni viaceré bariéry a prinesie komplexnú implementáciu metodických usmernení a podpory, a tiež sprostredkuje zjednotené, dostupnejšie a porovnateľné dáta pre lepšie riadenie štátu," uviedla generálna tajomníčka služobného úradu Veronika Gmiterko.

Okrem organizácií štátneho sektora, ktoré už doteraz používali predchodcu CES, nadrezortný ekonomický systém, sú pilotne zapojené aj vybrané organizácie mimo tohto systému. Ide napríklad o organizácie v portfóliu ministerstva kultúry. Dôvod je ten, že používajú aj iné informačné systémy a teda harmonizácia a migrácia dát je zložitejšia. Práve spolupráca a osobné zapojenie všetkých zamestnancov pristupujúcich organizácií je príkladné a aj preto už za necelý mesiac môže byť systém uvedený do ostrej prevádzky.

Obsahom modulov a funkcionalít v CES sú oblasti ako personalistika, časový manažment, mzdy, rozpočet, finančné účtovníctvo, materiálový manažment, evidencia majetku a ďalšie kľúčové oblasti pre vnútornú správu jednotlivých organizácií.         

Predpokladaným prínosom sú jednoznačné a porovnateľné dáta, ktoré budú vďaka CES centralizované na spoločnom mieste a prejavia sa v lepšom riadení verejných financií i v kvalitnejšej vnútornej správe organizácií. Výhodou pre organizácie bude, že CES zníži ich náklady na prevádzku samostatných informačných systémov a odbremení ich od výdavkov na prevádzku. Vybrané organizácie tak v januári vyrazia na cestu k lepšie spravovanému štátu.

"Práve takáto revolučná zmena môže napomôcť štátnemu sektoru lepšie zvládať krízové situácie od pandémie až po energetickú krízu. Ekonomické dáta dostupné na jednom mieste, pritom jednotné, kvalitné, konzistentné a porovnateľné dajú tak potrebné vstupy pre rozhodovanie a efektívne riadenie organizácie, ako aj verejných financií ako celku. A aj vstup pre následnú kontrolu dodržiavania efektivity a transparentnosti," uzavrela Gmiterko.


Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu