Metodické usmernenie č.3 k Technickej pomoci, verzia 3.5


Dátum: 30.03.2020

Obrázok k aktualite Metodické usmernenie č.3 k Technickej pomoci, verzia 3.5
že dnes t.j. 30.03.2020 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Metodické usmernenie č.3 k Technickej pomoci, verzia 3.5

 
Skočiť na hlavné menu