Metodická pomôcka k aplikácii princípov sociálneho verejného obstarávania v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii MH SR_verzia 3.0


Dátum: 24.01.2020

Obrázok k aktualite Metodická pomôcka k aplikácii princípov sociálneho verejného obstarávania v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii MH SR_verzia 3.0

Metodická pomôcka k aplikácii princípov sociálneho verejného obstarávania v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii MH SR_verzia 3.0 – zverejnené dňa 24. 1. 2020

Metodická pomôcka k aplikácii princípov sociálneho verejného obstarávania v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii MH SR_verzia 3.0_sledovanie zmien


Skočiť na hlavné menu