Mestskí poslanci Banskej Bystrice chcú samostatný UMR a čerpanie eurofondov


Dátum: 09.02.2021

Obrázok k aktualite Mestskí poslanci Banskej Bystrice chcú samostatný UMR a čerpanie eurofondov
Banská Bystrica chce ako krajské mesto samostatne čerpať eurofondy v ďalšom programovom období pri projekte udržateľného mestského rozvoja (UMR). Rozhodli o tom v utorok podvečer väčšinou hlasov mestskí poslanci. Vyslali tak nesúhlasný signál ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ktoré na plánované obdobie rokov 2021 – 2027 presadzuje myšlienku spoločného vytvorenia UMR miest Banská Bystrica–Zvolen.


Banská Bystrica ako krajské mesto tvorila v rokoch 2014 až 2020 samostatný UMR s jeho funkčným územím zahrňujúcim aj okolité obce ako Badín, Dolný Harmanec, Harmanec, Horné Pršany, Hronsek, Kordíky, Králiky, Kynceľová, Malachov, Nemce, Riečka, Selce, Slovenská Ľupča či Tajov, Špania Dolina alebo Vlkanová.


"Banská Bystrica a Zvolen sú jedinými spojenými mestami, pritom obidve spĺňajú podmienky pre vytvorenie samostatných UMR-ov. Za jadrové mesto UMR sa považuje jedno z vybraných centier mestských regiónov územia s minimálnym počtom 40.000 obyvateľov a tento tvorí minimálne jedno jadrové mesto a jeho susediace obce. Zo strany ministerstva ide o nerovný prístup pri stanovovaní ostatných, samostatných UMR, ktorými sú oveľa menšie mestá, a tiež majú vhodnú geografickú polohu na spoločnú spoluprácu," reagoval Klub nezávislých poslancov v banskobystrickom mestskom zastupiteľstve (MsZ).


Podľa niektorých poslancov spoločný UMR by sa zameral na spoluprácu Banskej Bystrice a Zvolena, no oslabil by potrebné rozvojové vzťahy mesta na vonkajšie spádové oblasti, okolitý vidiek i Horehronie.


"Zvolen je mesto priemyslu, my sme mestom služieb. Rozvoj oboch miest rieši kompetenčne čiastočne Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) v procesoch integrovanej územnej samosprávy. Ako zástupcovia obyvateľov mesta chceme podporiť alokáciu zdrojov do Banskej Bystrice a jej najbližšieho okolia. Zároveň deklarujeme silnú motiváciu rozvoja celého BBSK a na to naviazané spojenectvá," zdôraznili nezávislí poslanci.


V rozsiahlej diskusii na MsZ odznelo, že samostatný UMR Banskej Bystrice podporili i starostovia spádových obcí v okrese, Únia miest Slovenska a Združenie K8.
 
"Zvolen a Banská Bystrica ako dve najväčšie mestá v BBSK splnili podmienky odporúčanej metodiky ministerstva. Vytvorenie spoločnej stratégie UMR je nám ako autonómnym samosprávam vnucované, a to bez predchádzajúcej dohody a odbornej diskusie. Násilné spájanie autonómnych mestských samospráv a ich sociálno-ekonomických partnerov do nových spoločných štruktúr nemôže byť urýchľované, a už vôbec nie vynucované. Voláme po vytvorení dvoch samostatných UMR Banská Bystrica a UMR Zvolen podobne, ako je to v prípade oveľa menších miest," zopakoval primátor Ján Nosko.
 
Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu