Mesto získalo na vodozádržné opatrenia dotáciu 533-tisíc eur


Dátum: 24.08.2021

Obrázok k aktualite Mesto získalo na vodozádržné opatrenia dotáciu 533-tisíc eur

Zelené strechy, retenčné nádrže či dažďové záhrady sa budú robiť na ôsmich vybratých objektoch v Žiari nad Hronom. Ako radnica informuje na svojej webovej stránke, samospráva na projekt vodozádržných opatrení získala dotáciu 532 964,08 eur, pričom celkové náklady budú v sume 579 620,29 eur. Účelom projektu je zachytávanie dažďových vôd zo striech vybratých objektov a realizáciou opatrení zlepšovať kvalitu životného prostredia.

„Vďaka dotácii takmer 533-tisíc eur začne mesto v blízkosti objektov svojich základných a materských škôl či plavárne realizovať dažďové záhrady, ktoré budú zadržiavať vlahu a zlepšovať klímu v ich okolí,“ informuje primátor mesta Peter Antal. „Polievané budú dažďovou vodou, ktorá sa z objektov zvedie a bude zachytávať v retenčných nádržiach, ktorých inštalácia pod povrchovú vrstvu je taktiež súčasťou projektu. Na niektorých objektoch zrealizujeme aj živé zelené strechy. Je to síce len malé opatrenie, ktorým sa snažíme reagovať na klimatické zmeny a otepľovanie sa, ale niekde začať musíme,“ doplnil primátor.

Vodozádržné opatrenia sa budú realizovať na všetkých troch základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, na budove krytej plavárne, na Materskej škole na Ulici Dr. Janského, na jej elokovanom pracovisku na Rázusovej a Rudenkovej ulici a na zimnom štadióne. V jednotlivých stavebných objektoch sú podľa projektovej dokumentácie riešené kombinácie prvkov vodozádržných opatrení. Ide o retenčné nádrže, vsakovacie objekty, dažďové záhrady a zelené strechy.

Podľa Miloša Čerťaského z oddelenia mestských projektov bude termín realizácie projektu upresnený po podpísaní zmluvy o nenávratný finančný príspevok a po stretnutí s dodávateľom stavby, ktorou sa stala spoločnosť Zander.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu