Mesto získalo dotáciu na výstavbu ďalších dvoch cyklotrás


Dátum: 16.08.2021

Obrázok k aktualite Mesto získalo dotáciu na výstavbu ďalších dvoch cyklotrás

Mesto Brezno vďaka úspešnému projektu získalo dotáciu na výstavbu cyklotrasy Vrchdolinka s napojením na cyklotrasu v Čiernom Balogu, s pokračovaním cez Mazorníkovo na námestie, ďalej cez Ulicu ČSA popred S1 s napojením na Banisko, kde sa už realizuje cyklotrasa smerom na Valaskú až po križovatku na Chvatimechu.

Na výstavbu mesto získalo 1,5 milióna eur

Breznianska samospráva vlani na jeseň podala projekt na podporu ďalších cyklotrás označených C2, C5 a C10 a bola úspešná. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie mestu schválilo nenávratný finančný príspevok vo výške 1,5 milióna eur. Ako uviedol primátor Tomáš Abel, projektom chcú tak podporiť rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky v meste, a tým zlepšiť cyklistickú infraštruktúru a vytvoriť efektívnejšiu alternatívu k individuálnej motorovej doprave. Realizovať ho bez dotácií a len z vlastných zdrojov by nebolo možné. „V Brezne prídu na rad aj ďalšie ulice, kde popri chodníkoch pre peších vybudujeme cyklochodníky, čím vznikne ucelený systém cyklodopravy s bodmi napojenia na všetky smery podľa dokumentu, ktorý sme spracovali cez renomovanú firmu v oblasti dopravy ešte pred piatimi rokmi. Cestovanie na bicykli bude pre mnohých nielen ekonomické a ekologické, ale aj zdraviu prospešné a bezpečné.“

Prepojenie sídliska Mazorníkovo s centrom mesta

Cyklotrasa C2, C5 v celkovej dĺžke 4,704 km bude tvoriť prepoj lokality Mazorníkovo-Vrchdolinka s centrálnou časťou mesta. Následne bude vedená spoločným chodníkom pre peších a cyklistov po tzv. Starej ceste na Poľnej ulici. Pokračovať bude po miestnej komunikácii na Poľnej ulici miestnou komunikáciou na Ulici 9. mája formou cyklokoridoru, po trase existujúceho chodníka, ktorý bude označený ako spoločná cestička pre chodcov a cyklistov.

 Ďalej povedie popred starú poštu na Mazorníkove, medzi pekárňou a predajňou CBA s pokračovaním v trase existujúceho chodníka popri ceste II/529. Od začiatku Rázusovej ulice, pri odbočke na Bottovu ulicu po koniec cyklotrasy, čo je na námestí, budú cyklisti vedení v trase cesty II/529 obojstranne v krajnici cesty, kde sa vyznačia cyklistické pruhy šírky 1,5 m.

 Súčasťou cyklotrasy C2, C5 bude aj mobiliár, a to prístrešok na Vrchdolinke, Ulici 9. mája, ako aj stojan na bicykle, ktorý bude k dispozícii aj na Rázusovej ulici.

Cyklotrasa C10 bude mať celkovú dĺžku 1,4582 km

Začiatok cyklotrasy bude v mieste napojenia na trasu C1, t. j. Cyklotrasa Brezno – Valaská, pod obchodnou prevádzkou Lidl.

Cyklotrasa bude vedená v trase existujúceho chodníka, ktorý bude označený ako spoločná cestička pre cyklistov a chodcov až po kruhový objazd pri nákupnom stredisku S1. Pokračovať bude v trase existujúceho chodníka (severná strana Ulice ČSA), chodníkom do vnútrobloku Hradby, popred súkromnú školu EBG. Ďalej budú cyklisti vedení v trase jestvujúcej miestnej komunikácie ulica Školská (smerom k Bombura klubu) formou cyklokoridoru a v tomto mieste sa už budú nachádzať v centre mesta.

 Súčasťou cyklotrasy bude prístrešok na Ulici ČSA, tiež stojan na bicykel, ktorý sa bude nachádzať na Ulici Hradby aj na námestí.


Skočiť na hlavné menu